Degenerering

När ett varumärke blir en allmän benämning för en produkt säger man att varumärket har degenererat.

Problemet med degenererade varumärken är att de riskerar att bli ogiltiga om de ifrågasätts av en konkurrent, eftersom de har blivit en beskrivning av en sorts vara, i stället för att vara ett kännetecken för just din produkt.

Tips för att motverka degenerering

  1. Skapa och använd ett beskrivande produktnamn för den unika produkten, i stället för varumärket. Använd sedan det namnet konsekvent i all kommunikation. Till exempel ”kattgymmet Miaw”.
  2. Sök regelbundet på internet för att se hur ditt varumärke används. Då kan du fånga upp tidiga varningssignaler och vidta åtgärder.
  3. Bevaka hur andra använder ordet genom att anlita ett ombud eller prenumerera på en digital tjänst, som till exempel Talkwalker, Mention eller Google Alerts. Kontakta press, återförsäljare och konkurrenter som använder ditt varumärke på fel sätt, eller ordböcker som plockat upp ditt varumärke utan att ange att det är ett varumärke.
  4. Använd gärna R-symbolen ® efter ditt varumärke, om du har det registrerat. Det visar också att du har skyddat namnet, vilket avskräcker andra från att använda det i sin marknadsföring. Du kan också skriva ”reg. VM”. I löptext kan det vara bra att återge varumärket med stor bokstav eller enbart i stora bokstäver så det framgår tydligt att det är ett varumärke.