Avtalslicens

En avtalslicens är en modell för förvaltning av rättigheter som nämns i lagen och som innebär att någon får tillstånd att använda en stor mängd skyddade verk.

 En avtalslicens träffas mellan användaren och en organisation som företräder ett flertal av de berörda upphovspersonerna. Avtalslicensen gäller både medlemmar i organisationen och de som inte är medlemmar i organisationen. Det innebär att utomstående upphovspersoner också ska kunna få ersättning från organisationen.