Varumärke

Ett varumärke är ett kännetecken för ett företag, en produkt eller tjänst. Det kan bestå av exempelvis ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, ljud eller kombinationer av dessa. 

Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten. Oavsett vilket kännetecken man väljer måste det kunna tydligt återges i PRV:s register för att det ska kunna registreras, eftersom PRV är ansvarig myndighet i Sverige för varumärkesskydd. För att kunna registreras får varumärket inte vara förväxlingsbart med redan registrerade eller inarbetade varumärken eller företagsnamn. Varumärket måste ha särskiljningsförmåga, det vill säga det måste kunna särskilja en näringsidkares produkter från andra liknande varor eller tjänster från andra näringsidkare. Det innebär bland annat att det inte går att kräva ensamrätt på ord som beskriver en produkt; ord som alla som säljer samma typ av produkter måste få ha tillgång till. Exempelvis kan man inte varumärkesskydda en läsk som heter "läskedryck". Varumärkesskyddet gäller i tio år från registreringen och kan sen förlängas med tio år i taget, hur länge som helst.

Varukännetecken är ett något vidare begrepp som dock i praktiken nästan innebär samma sak som ett varumärke. (Varukännetecken behöver dock inte kunna återges grafiskt.) Ensamrätt till varukännetecken uppkommer om de inarbetas. Det betyder att varukännetecknet har blivit tillräckligt känt i varumärkets kundgrupp.

Ett varumärke är en immateriella tillgång, som till exempel kan säljas eller licensieras ut.

Läs mer om varumärke

Läs mer om varumärke i PRV-skolan online

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag