Ersättning

Om man använder ett upphovsrättsligt skyddat verk kan man behöva betala ersättning till upphovspersonen.

Det kallas även royalty eller upphovsrättsersättning. Se Royalty och Upphovsrättsersättning. Ersättning ska även betalas om man använder ett skyddat verk utan tillstånd från upphovspersonen. Den som använt verket måste då betala ersättning till upphovspersonen även om han eller hon inte visste att det behövdes tillstånd från upphovspersonen. Om man kände till att tillstånd behövdes utan av be om det, kan man även behöva betala skadestånd.