Engångspublicering

Med engångspublicering menas en rätt som upphovspersonen ger någon annan att publicera ett verk en gång på ett visst sätt, exempelvis rätt att publicera en tidningsartikel i en tidning.