Växtförädlarrätt

Växtförädlarrätt liknar bland annat patenträtten på många sätt. Växtförädlarrättslagen anger att den som skapar en ny växtsort kan få ensamrätt till den. 

Skyddet uppkommer genom registrering hos Statens jordbruksverk. Skyddet gäller i 25-30 år beroende på typ av växtsort och förutsätter att årsavgifter betalas.

Kraven för ensamrätt på en växtsort är bland annat att den anses vara ny, särskiljbar, enhetlig och stabil.

Skyddet innebär att andra aktörer inte får använda växtsorter som är identiska, avledda eller inte skiljer sig från den registrerade växtsorten tillräckligt mycket. Den användning som kan förbjudas är bland annat vissa former av att föröka, bearbeta, förvara, sälja, importera eller exportera växtsorten.

Från skyddet undantas utnyttjande som har privata och icke-kommersiella ändamål, experiment och utnyttjande för framställning av nya växtsorter.

 Lär dig mer om andra immaterialrätter i PRV-skolan online