Designskydd

Ett designskydd, även begreppen formskydd och mönsterskydd används, skyddar utseende och form, men inte en produkts funktion eller den bakomliggande idén.

Med ett designskydd får ingen annan tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddade designen. Patent- och registreringsverket (PRV) är ansvarig myndighet för designskydd i Sverige. Designskyddet gäller i fem år från det man lämnat in sin ansökan, och kan förlängas upp till max 25 år. Den rättsliga termen är mönsterskydd, men oftast används ordet designskydd.

All formgivning går inte att designskydda. För att en produkt ska kunna designskyddas så krävs att den är:

  • Ny. Med det menas att denna design skiljer sig från all tidigare offentliggjord design, det räcker till exempel inte att byta färg på ett redan existerande mönster. Formgivaren har ett år på sig att registrera designskyddet från offentliggörandet.
  • Designen måste ha särprägel. Det betyder att den inte får vara så enkel att den räknas som en form alla ska kunna använda, som en cirkel eller triangel.

Design kan inte heller skyddas om den utan tillstånd innehåller någon annans varumärke, företagsnamn, porträtt, släktnamn, konstnärsnamn eller ett upphovsrättsligt skyddat verk. Den får inte heller innehålla ett statsvapen eller statsflagga, eller strida mot "god sed".

Ett designskydd är en immateriell tillgång; designen kan säljas eller licensieras ut. Det kan också göra det lättare att hitta investerare och affärspartners, eftersom de då kan känna sig trygga med att företaget har ensamrätt till designen.

Läs mer om designskydd

Läs mer om designskydd i PRV-skolan online