Affärsplan

Beskriv förutsättningarna och strategin för att genomföra din affärsidé och nå ditt verksamhetsmål i affärsplanen. Beskriv också hur immateriella tillgångar ska skyddas. 

Inför starten av ett företag är affärsplanen ett viktigt verktyg för att planera och strukturera företagets verksamhet. Tänk först igenom själva affärsidén och gå sedan över till den mera långsiktiga affärsplanen.

I affärsplanen ska du beskriva ditt företag och förklara hur du ser framför dig att ditt företag ska fungera för att affärsidén ska kunna genomföras. Beskriv också hur du ska skydda dina immateriella tillgångar genom till exempel patent, upphovsrätt, varumärkesrätt eller mönsterskydd. 

Affärsplanen kan innehålla information om:

  • företagets affärsidé, mål, vision
  • hur marknadsföringen ska ske
  • strategin för att skydda och hantera immateriella tillgångar
  • risker, möjligheter och konkurrensen
  • ekonomiska kalkyler, lönsamhetsbedömning, kapital och kapitalbehov
  • medarbetares erfarenhet, nödvändig utrustning och styrelse
  • hur du ser på framtiden för företaget.

Om företaget är i behov av kapital från finansiärer eller banker är en genomarbetad affärsplan ett måste. Det är också viktigt att ha en affärsplan vid kontakter med andra typer av intressenter, exempelvis tilltänkta samarbetspartners.

Ta gärna hjälp av en erfaren rådgivare som kan utvärdera din affärsidé och din affärsplan innan du sätter igång med företaget. Det kan hjälpa dig att undvika vanliga fallgropar och du får en möjlighet att få med information som är viktig att ha med i affärsplanen, inför möten med exempelvis finansiärer. För att nå framgång med ett företag är det viktigt att inte bara ha en bra produkt och affärsidé; att ha en väl genomarbetad affärsplan är nödvändigt för att lyckas långsiktigt.