Intellectual property rights

En direktöversättning av intellectual property rights blir på svenska intellektuell äganderätt.

På engelska förekommer även termerna intellectual assets (IA) och intellectual property (IP). Det kan vara svårt att uttrycka den exakta nyansskillnaden mellan dessa begrepp på svenska, de används ibland mer eller mindre synonymt med varandra med innebörden intellektuellt kapital, immateriella tillgångar eller immateriella rättigheter.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

Uppdaterad 2022-11-07