Patentbyrå

En patentbyrå hjälper företag och enskilda i frågor gällande patent och även andra immaterialrättsliga frågor, som varumärkes–, design och upphovsrättsfrågor. 

Patentbyrån hjälper kunden att få det skydd den behöver för de produkter och idéer som företaget eller personen önskar skydda.

En patentbyrå är ofta med hela vägen från idé till färdigt patent, och längre än så – bara för att företaget fått sitt patent slutar inte patentbyråns jobb. Patentbyrån kan vara bollplank vid val av skyddsform, hjälpa till att utforma patentansökan till Patent- och registreringsverket (PRV), vid ansökningen av patent i utlandet och bevaka rättigheter och intrångsförsök. Om en konkurrent utnyttjar företagets varumärke, snyltar på dess renommé eller stjäl en skyddad uppfinning kan patentbyrån hjälpa till. En patentbyrå, eller en advokatbyrå med inriktning på immaterialrätt, kan ofta också biträda företaget vid immaterialrättsliga rättegångar, till exempel vid patenttvister. Om någon annan hävdar att du gör intrång på dennes immateriella rättigheter kan patentbyrån företräda dig.

Andra tjänster som en del patentbyråer, och advokatbyråer med inriktning på immaterialrätt, kan hjälpa till med är vid utformning av olika typer av immaterialrättsliga avtal. Det kan till exempel vara överlåtelseavtal för varumärken och domännamn eller som rådgivare vid licensdiskussioner och utformning av licensavtal, om företaget vill licensiera ut någon av sina immateriella rättigheter, exempelvis ett patent, en design eller ett varumärke.

PRV kan inte ge rekommendationer om vilken patentbyrå som är särskilt kunniga inom ett visst område. Några allmänna tips om vad du bör tänka på hittar du här:

Vägledning vid val av ombud för varumärke

Vägledning vid val av patentombud