Bildcitat

Man får citera bilder som hänger ihop med texten i en vetenskaplig eller kritisk text utan upphovspersonens tillstånd.

Bilden måste ha ett samband med texten. Användning av bilder i en kritisk text eller recension får bara ske i analog form utan tillstånd, inte i digital form.