Intellectual assets

En direktöversättning av intellectual assets blir på svenska intellektuella tillgångar.

På engelska förekommer även termerna intellectual property (IP) och intellectual property rights (IPR). Det kan vara svårt att uttrycka den exakta nyansskillnaden mellan dessa begrepp på svenska, de används ibland mer eller mindre synonymt med varandra med innebörden intellektuellt kapital, immateriella tillgångar eller immateriella rättigheter.