Dolda tillgångar

Dolda tillgångar – eller immateriella tillgångar – är företagets tillgångar som inte går att ta på. 

Exempel på dolda tillgångar är varumärke, patent och upphovsrätt, men också medarbetares kompetens och spetskunskap, kundregister, affärsmodeller, design, tillverkningsprocesser, databaser, interna manualer och beskrivningar av arbetsmetoder kan räknas som dolda tillgångar. För att få största möjliga affärsnytta av sina dolda tillgångar krävs en medveten hantering av dem. Varumärke och logotyp kan till exempel varumärkesskyddas hos PRV, design kan designskyddas, kompetens och spetskunskap kan skyddas genom avtal, tillverkningsprocesser kan skyddas genom företagshemligheter eller patent. Många dolda tillgångar kan licensieras ut eller säljas, exempelvis affärsmodeller, kundregister och teknik. Ett företags dolda tillgångar kan också generera affärsnytta genom att attrahera potentiella finansiärer och samarbetspartners.

Man skiljer på formella respektive icke-formella metoder för att hantera eller skydda dolda tillgångar. De formella metoderna patent, varumärkesskydd och designskydd är alla registrerbara hos PRV. En fjärde formell metod är upphovsrätten, ett automatiskt skydd som inte kan registreras. Samtliga formella metoder omfattas av immaterialrätten; de har skydd genom lagen. Dolda tillgångar som måste skyddas genom informella metoder – som företagshemligheter och anställnings- och uppdragsavtal – har inget skydd i immaterialrätten och är inte registrerbara hos PRV eller någon annan myndighet. Det innebär inte att dessa dolda tillgångar är mindre betydelsefulla; tvärtom kan ett företags största värde finnas här.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar.

Testa ditt företag

Uppdaterad 2022-10-13