EUIPO

EUIPO (European Union Intellectual Property Office) är EU:s myndighet för varumärkes- och designskydd. 

EUIPO ansvarar för gemenskapsvarumärken och gemenskapsformgivning, vilket innebär ett skydd för varumärket eller designen i hela EU.

Som medlemsstat i EU är Sverige partner till EUIPO. PRV finns representerade i EUIPO på flera nivåer genom regelbundna styrelsemöten och juridiska och tekniska samverkansgrupper.

Här är länkar som tar dig vidare till fördjupad information i ämnet:

EU-varumärke

EU-design