Bilder

Skyddet för din design utgår från de bilder som publiceras vid registreringen. Därför är det viktigt att du skickar in tydliga bilder.

Bilderna kan vara fotografier, illustrationer eller datorframställda bilder. Det är inte obligatoriskt att visa ett visst antal bilder – det viktiga är att hela utseendet framgår tydligt.
Vi accepterar inte tekniska ritningar med pilar, måttangivelser eller beskrivande text.

Viktigt att tänka på

Krav på bildmaterialet

Ansök för flera utseenden i samma ansökan

Digitala bilder

Kom ihåg

Viktigt att tänka på

 • Produktens hela utseende ska visas på bilderna. Därför är det bra om du skickar in flera bilder ur olika vinklar.
 • Om designen är tredimensionell eller asymmetrisk kan det behövas bilder från olika håll.
 • Om en del av en produkt ska registreras ska bilderna bara visa själva produktdelen.
 • Designen ska bara visas med en typ av bilder: fotografier eller illustrationer.
 • Om du fotar produkten måste bakgrunden vara neutral och fri från andra föremål.
 • Bilderna får inte ha skuggor eller annat som gör det svårt att se vad som är själva produkten.
 • En design registreras i den färg som visas på bilderna.
 • En registrering gäller för utseendet som skickas in på ansökningsdagen. Det är inte tillåtet att ändra på utseendet eller lägga till fler produkter i efterhand.

Inga andra föremål än produkten ska synas på bilderna och inga händer eller måttangivelser ska finnas med.

Krav på bildmaterialet

För att det ska vara lätt att förstå en registrering finns regler för hur bildmaterialet ska vara utformat. Exemplet nedan visar ett tydligt bildmaterial:

Registrering 81177, mönster nr 1 (Stol, 06-01). Innehavare/formgivare: Mats Theselius, Malmö.

Ornament

Ett ornament är en fristående fantasiskapelse som kan användas till dekorering av olika slags produkter, till exempel på hushållspapper, tyger, och tapeter. Vid registrering av ornament ska bilden visa ornamentet fristående. Se exempel nedan:

Produktdel

Vid registrering av produktdel ska bildmaterialet i första hand bara visa den del som ska omfattas av skyddet. Se exempel nedan:

Registrering 82824, mönster nr 4 (Del av ljusstake/ljushållare, 26-01). Innehavare: Ekenäs Kommunikation AB, Huskvarna. Formgivare: Ulla-Britt Viking, Huskvarna.

Det finns även andra godtagbara sätt att visa en produktdel. I första hand rekommenderas att det som ska skyddas visas med heldragna linjer. Det som inte ska omfattas av skyddet visas med streckade linjer.

Streckade linjer

Exempel:

Nedtoning

Det som du vill skydda visas skarpt. Det som inte ska omfattas av skyddet visas nedtonat.

Exempel:

Registrering 82278, mönster nr 1 (Del av handske, 02-06). Innehavare: ELEMENTA SAFETY Handelsbolag, Bergvik. Formgivare: Maryna Grip, Bollnäs.

Detaljförstoring

Om du vill göra en viss del av en produkt tydlig kan du bifoga en extra bild i form av en detaljförstoring. Den ska visas som egen bild men måste vara ett utsnitt av en helhetsbild. En detaljförstoring godtas inte som enda avbildning.

Exempel:

Registrering 81747, mönster nr 1 (Isrivare, 12-16). Innehavare: TR Skoter & Mek AB, Sunderbyn. Formgivare: Tage Backeblad, Sunderbyn.

Olika lägen

Om du vill visa att en produkt kan inta olika lägen kan du visa det med en separat bild.

Exempel:

Registrering 80586, mönster nr 1 (Klädhängare, 06-06). Innehavare/formgivare: Gustav Hallén, Saltsjö-Boo.

Profiler

Om en produkt inte har någon specifik längd (som till exempel profiler eller balkar) och har exakt samma utseende i hela längdriktningen kan den visas med brottlinjer på mitten.

Exempel:

Registrering 83275, mönster nr 4 (Profil, 25-01). Innehavare/formgivare: Göran Hansson, Linneryd.

Ansök för flera utseenden i samma ansökan

Du kan ansöka för flera designs i samma ansökan så länge de tillhör samma huvudklass enligt Locarnoklassificeringen.

Mer om klass för design

Du betalar en avgift för varje design utöver den första som är inkluderad i ansökningsavgiften.

Avgifter för design

I illustrationen nedan kan du se hur vi definierar antalet designskydd i en ansökan.

Produkt: flaska, flaska, lock till flaska. Allt finns i huvudklass 9.

Designen registreras i den färg bilden visar. Därför räknas respektive färg som en egen design.

Varje ny variant av produktens utseende ses som en ny design. 

Digitala bilder

För att din design ska vara så tydlig som möjligt i vår registreringstidning och på registreringsbeviset behöver dina bilder vara av bra kvalitet och skärpa. Om du skickar in dem digitalt vill vi därför att du följer de här kraven:

 • Bildformat: JPG, PNG eller GIF.
 • Filstorlek: max 4 MB.
 • Bildstorlek: minst 800 x 600 pixlar, max 2010 x 2835 pixlar.
 • Utskriftsupplösning: minst 300 dpi.

Kom ihåg

 • Det är utseendet som syns på bilderna som skyddas med en designregistrering.
 • Det är viktigt att bilderna ger en rättvisande uppfattning om din designs utseende. Om du har glömt eller hoppat över någon detalj kommer den inte omfattas av registreringen. En design skyddas till exempel i den färg som bilden visar.
 • Du kan inte utöka designens skydd genom att lägga till en förklarande text för något som inte syns tydligt i bildmaterialet.