Förbered dig inför designansökan

 

Checklista inför designansökan

1. Om din produkt

Osäker Ja

Med en designregistrering skyddar du utseendet på din produkt. Utseendet ska vara nytt och ha särprägel.

Du kan inte registrera en metod, funktion eller idé som design.

2. Nytt och särpräglat utseende

Osäker Ja

För att du ska få ett designskydd för din produkt måste utseendet på produkten skilja sig från tidigare känd eller registrerad design.

I en eventuell juridisk tvist görs en bedömning. Om din design ligger för nära en annan design kan det anses vara ett intrång.

Det är ditt ansvar att säkerställa att din design är ny och särpräglad och inte inkräktar på någon annans registrerade eller oregistrerade design.

Du får gärna kontakta oss för att få tips på hur du ska göra din undersökning med hjälp av databaser och andra källor.

I designdatabaser kan du söka efter redan registrerad design inom olika produktområden (klasser).  

Svensk Designdatabas

DesignView (avancerad sökfunktion med designskydd från hela världen)

PRV konsulttjänster kan hjälpa dig att, mot en kostnad, göra en sökning i databaserna.

PRV konsulttjänster

Om du redan har börjat sälja din produkt eller visat upp den i något annat offentligt sammanhang måste du ansöka om en designregistrering inom tolv månader från att du offentliggjorde designen för att få ett skydd.

3. Designen ska visas med tydliga bilder

Osäker Ja

En registrering gäller för det utseende som skickas in på ansökningsdagen. Det är inte tillåtet att ändra på utseendet eller lägga till fler produkter i efterhand.

Skyddet för din design utgår från de bilder som publiceras vid registreringen. Därför är det viktigt att bilderna du skickar in är tydliga och visar produkten från olika håll.

Se exempel på godkända bilder

Om du vill skydda utseendet på en del av en produkt är det viktigt att bilden bara visar den del som du vill registrera. En del av en produkt kan till exempel vara örat på en kopp, eller foten på en fåtölj.

Se exempel på godkända bilder

4. Välj din viktigaste marknad

Osäker Ja

Du kan söka designregistrering internationellt. Det finns tre olika sätt.

1. Börja med en svensk ansökan

Från den dag du ansöker om en designregistrering i Sverige startar en så kallad prioritetstid på sex månader. Inom den tiden kan du ansöka om att registrera samma design i andra länder. Din registrering i det nya landet gäller då från ansökningsdagen i Sverige.

Läs mer om prioritetstid här.

2. Ansök hos EUIPO

Om du vill registrera din design i alla EU-länder kan du skicka din ansökan till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO.

Läs mer om att ansöka om designregistrering i alla EU-länder.

3. Ansök hos WIPO

Vill du registrera din design i många delar av världen kan du ansöka om en så kallad internationell registrering. Ansökan lämnas in till WIPO, World Intellectual Property Organization. Du anger i din ansökan i vilka länder som designen ska gälla. Du kan i ansökan välja på över 90 olika länder och mellanstatliga organisationer (som EU och BeNeLux).   

Läs mer om internationell registrering.

5. Svarat JA på frågorna?

Då är du redo att göra din designansökan.

Blanketter för design

Fortfarande osäker?

Kontakta vår kundsupport för hjälp.
Vi guidar dig framåt.
Telefon:
08-782 28 00