När du har en registrerad design

När du har registrerat din design bör du ta hand om din rättighet på bästa sätt för att få värdet att växa. En designregistrering gäller i max 25 år.

Förnya din design och uppdatera uppgifter

Kom ihåg att förnya din designregistrering. Du kan välja att förnya registreringen i femårsperioder, eller att ansöka om hela 25-årsperioden på en gång.

Det är också viktigt att du ändrar dina uppgifter ifall något förändras, till exempel byte av adress eller ombud.

Läs mer om att förnya din designregistrering

Läs mer om att ändra uppgifter i din designregistrering

Bevaka din design

När du har en designregistrering är det ditt ansvar att bevaka att ingen gör intrång i din rättighet. Du behöver hålla koll på om någon annan registrerar en design som har ett utseende som ligger nära din designregistrering.

Bevaka din design 

Om du upptäcker intrång

Den som använder din registrerade design utan tillstånd gör sig skyldig till intrång. Här kan du läsa mer om vad du som innehavare kan göra.

Om otillåten användning och intrång i immateriella rättigheter

Överlåta och licensiera

En registrerad design är en ekonomisk tillgång som du kan licensiera eller överlåta till någon annan person.

Överlåtelse av design

Licensering av design