Bevaka din designregistrering

Det är viktigt att du regelbundet bevakar vilka utseenden som designregistreras så att ingen annan registrerar en design som liknar din.

Vikten av att bevaka din designregistrering

Mängden registrerade produkter växer ständigt. Håller du koll på vad andra registrerar kan du göra en invändning inom två månader från registreringsdagen om du tycker att någon inkräktar på din registrering. Det är ditt ansvar som innehavare att bevaka din designregistrering.

Läs mer om invändning

Så bevakar du din design 

Om du löpande söker i olika databaser för design ser du vad som händer inom ditt område och kan upptäcka om någon registrerar en design som liknar din. Här tipsar vi om svenska och internationella databaser för design där du kan göra sökningar för att få en överblick. 

Registreringar i Sverige 

I Svensk Designdatabas finns registrerad design som gäller i Sverige. Här kan du se bilder på registrerade produkter och få information om innehavare och registreringstider. 

Till Svensk designdatabas (extern webbplats)

I Svensk designtidning publicerar PRV varje vecka ny design som registrerats och har designskydd i Sverige. Vi meddelar också ändringar och rättelser. 

Till Svensk designtidning

Registreringar i andra länder

Till internationella registreringar, DesignView

Till internationella registreringar, Hague Express

Till internationella registreringar, eSearch plus

Piratkopiering

Att bli piratkopierad, att någon har gjort en sämre och billigare kopia av en design som du har skapat är en tråkig händelse. Piratkopiering är tyvärr ett internationellt fenomen. 

Läs mer om piratkopiering

Anlita PRV konsulttjänster  

Om du inte själv har tid eller relevant kunskap för att göra regelbundna bevakningar kan du anlita PRV konsulttjänster mot en kostnad. Vi har lång erfarenhet av sök- och bevakningstjänster. 

PRV konsulttjänster