Överlåta designen

En designregistrering är en tillgång. Du kan sälja din design och på så sätt tjäna pengar på den.

Ansöka om att bli ny innehavare 

Om du och en köpare har kommit överens om att köparen ska antecknas som ny innehavare av designen ska du eller köparen skicka in en ansökan om ny innehavare med tillhörande överlåtelseavtal till PRV. 

Använd vår e-tjänst Överlåtelse av design, och bifoga en överlåtelsehandling. Blanketten Bekräftelse av överlåtelse innehåller alla uppgifter vi behöver om överlåtelsen. Om du vill bifoga en egen överlåtelsehandling går det lika bra så länge den innehåller alla efterfrågade uppgifter.

Överlåtelse av design, e-tjänst (extern webbplats)

Bekräftelse av överlåtelse av design (pdf 191 kB)

Din ansökan ska innehålla:

  • Ansöknings- eller registreringsnummer för designen. 
  • Den nya innehavarens namn, personnummer, eventuellt organisationsnummer, och adress. 
  • Den tidigare innehavarens namn, personnummer och eventuella organisationsnummer. 
  • En bekräftelse att ansökan eller registreringen har överlåtits. 
  • Datum när designen överläts till den nya innehavaren.
  • Underskrift med namnförtydligande av dig som har överlåtit designen, eller din företrädare. 

Överlåtelse av flera designregistreringar

Du ska betala ansökningsavgift för varje designansökan eller -registrering som ska överlåtas. 

Överlåtelsehandling på annat språk 

Om överlåtelsehandlingen inte är på svenska eller engelska kan PRV begära att du skickar in en översättning som intygar att den stämmer överens med originalhandlingen. 

Överlåtelse vid konkurs eller likvidation 

Om du som överlåter en designregistrering har ingått likvidation eller konkurs, är det konkursförvaltaren eller likvidatorn som ska underteckna överlåtelseavtalet. 

Gör en kontroll av innehavaren 

En överlåtelse som är gjord på rätt sätt är lagligt bindande. Det är därför viktigt att du noga kontrollerar att den som överlåter en ansökan eller registrering av en design till dig har rätt till det och är den rätta innehavaren.

Tid till besked

Just nu tar det ca 2–3 veckor innan du får återkoppling. Då får du ett brev som meddelar att överlåtelsen är registrerad eller ett föreläggande om att något saknas.

Avgifter för design