Ändra uppgifter i din designregistrering

Du kan när som helst under registreringsperioden ansöka om att ändra uppgifter i din designregistrering.

Det tar cirka 8-10 veckor

De flesta ändringar går att göra via våra e-tjänster. 

Just nu tar det cirka 8-10 veckor innan du får återkoppling. 

Då får du ett brev som meddelar att ändringen är registrerad eller så får du ett föreläggande om det saknas något.

Oavsett vilken ändring du ska göra är det bra att tänka på att: 

  • Du ska lämna in en ansökan för varje design som du vill göra en ändring i. 
  • PRV tar ut en avgift för vissa ändringar.  

Ändra ombud 

När du anmäler ett nytt ombud ska du bifoga en fullmakt. Fullmakten visar att ombudet har rätt att företräda dig som innehavare. 

Om du som innehavare vill ta bort ett ombud från din designregistrering kan du eller ditt ombud göra det. 

Till e-tjänsten Ändring eller borttag av ombud (extern webbplats)

Överlåta design

Du kan överlåta din designregistrering till någon annan. Du skickar in en ansökan och en överlåtelsehandling. Det kan du antingen göra via vår e-tjänst Överlåtelse av design eller via pappersblankett. Använder du dig av ett ombud behöver vi en fullmakt för ombudet. 

Till e-tjänsten för Överlåtelse av design (extern webbplats)

Ändra innehavarens namn eller företagsnamn 

Om du som designinnehavare har nytt namn eller företagsnamn ska du bifoga en officiell myndighetshandling som styrker ändringen. 

Till e-tjänsten Ändring av innehavares namn/adress (extern webbplats)

Göra adressändring 

Du som innehavare av en designregistrering kan göra en adressändring via PRV:s e-tjänst eller på pappersblankett. 

Till e-tjänsten Ändring av innehavares namn/adress (extern webbplats)

Begränsa skyddet 

Du kan ansöka om att begränsa skyddet för din registrerade design genom att ta bort klasser eller modell.

Avregistrera din design 

Om du har en designregistrering som du vill ta bort från designregistret kan du utan kostnad ansöka om att avregistrera den. Du ansöker genom att skicka ett brev till PRV. Brevet ska vara undertecknat av dig eller ditt ombud. Använder du dig av ett ombud behöver vi en fullmakt för ombudet.