Konsulttjänster design

Skaffa bättre odds vid din marknadsintroduktion.

När du gör en designregistrering sker ingen sökning. Vill du veta vilka andra registreringar som finns inom ett visst designområde kan du beställa en konsulttjänst.