Nyhetsgranskning

Vi tar reda på vilka skyddsrätter som finns innan du lanserar din produkt på marknaden. Sökningen görs till självkostnadspris och beror på hur omfattande designklassen är.

Vi tar reda på om någon annan redan har ansökt om eller registrerat en identisk eller liknande formgivning. Vi kollar även om du riskerar att göra intrång i någon annans registrerade rättigheter innan du lanserar en ny produkt på marknaden.  Du får en offert inför sökningen och leveranstiden är tolv arbetsdagar. 

Undvik obehagliga överraskningar

Innan du lanserar en ny design på marknaden eller importerar produkter till Sverige/EU är det viktigt att göra en bedömning av om du riskerar att göra intrång i någon annans befintliga rättighet. Vi kan ge dig ett snabbt svar på om någon annan redan har ansökt om eller registrerat en identiskt eller liknande formgivning på olika marknader.

Våra nyhetsgranskningar

Vi månar om att granskningen ska passa ditt behov. Tillsammans med dig ringar vi därför in de produktområden som är relevanta.

Granskningen omfattar bland annat:

  • Alla nationella ansökningar och registreringar i Svensk Designdatabas.
  • Alla registrerade och sökta gemenskapsformgivningar som gäller i hela EU (EUIPO och WIPO).

Skriv ner dina önskemål

De uppgifter vi behöver från dig vid designundersökningar är en bild/bilder som visar produkten från olika vinklar samt uppgifter om vad det är för typ av produkt och dess användningsområde.

Våra rapporter

Resultatet presenteras i en rapport där du får ett underlag med de eventuella registreringar som PRV funnit vid granskningen, alltså design med närliggande utseende. Rapporten innehåller dock inte någon skillnadsbedömning med specifika beskrivningar över skillnader/likheter mellan er design och de eventuella påträffade registreringarna. Bedömer vi att produkten snarare är av teknisk karaktär än resultatet av en formgivning innehåller rapporten en rekommendation till/om patentgranskning och hur du går vidare med en sådan.

Hur lång tid tar det?

Du får din rapport inom tolv arbetsdagar från att du accepterat vår offert.

Leverans med garanti

Leverans kan ske per fax, post eller e-post. Om vi inte kan hålla våra leveranstider levereras uppdraget utan kostnad.

Göra en beställning

Du beställer tjänsten genom vår e-tjänst PRV Information Secure.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure, PIS (öppnas i nytt fönster)

Kostnad

Pris enligt offert. Innan granskningen påbörjas kontaktar vi dig för en offert. Offerten blir ett fast pris till dig. Moms tillkommer.

Prisexempel

Olika designklasser är olika omfattande och därför kan priset på granskningen variera mycket. Några exempel:

En spade – klass 08-01 – Pris ca 2.700 kr + moms
Ett fiskedrag – klass 22-05 – Pris ca 2.700 kr + moms
En bokhylla – klass 06-04 – Pris ca 14.400 kr + moms
En flaska – klass 09-01 – Pris ca 14.400 kr + moms
En stol – klass 06-01 – Pris ca 30.600 kr + moms
En lampa – klass 26-05 – Pris ca 30.600 kr + moms

Du kommer alltid att få en offert som är specifik för just din produkt att ta ställning till innan granskningen påbörjas.

Sekretess

Varje beställning av uppdrag hos PRV konsulttjänster är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet alltid är komplett.