Om PRV konsulttjänster

Vi utför konsulttjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Det sker inom den självfinansierade verksamheten PRV konsulttjänster med myndighetens personal och är åtskilt från myndighetsutövningen.

Kvalitativa konsulttjänster

Vi är stolta över att ha tillgång till de mest framstående sökverktygen i världen. Vi förser våra kunder med kvalitativ sökinformation och levererar underlag för ditt beslutsfattande.

Du kan säkert beställa uppdrag och ladda ner rapporter genom att använda vår onlinetjänst PRV Information Secure (PIS).

PRV Information Secure, PIS

Kunniga patentingenjörer och handläggare

Vi har spetskompetens inom alla tekniska områden och är en PCT-myndighet sedan över 40 år. Vi har utöver patentingenjörer även informationsspecialister och handläggare inom varumärke och design. Alla patentingenjörer har minst en civilingenjörsexamen och har genomgått PRV:s utbildning till patentingenjör.

Flera av oss har internationell yrkeserfarenhet och PRV konsulttjänster erbjuder tjänster på många språk. Bortsett från de skandinaviska språken hanterar alla patentingenjörer engelska, franska och tyska.

Vi är mycket måna om att uppfylla dina specifika krav och leverera högkvalitativa resultat. Därför är våra uppdrag ofta skräddarsydda utifrån önskemål från våra kunder.

Avancerade sökverktyg

PRV konsulttjänster använder samma specialiserade sökverktyg som det europeiska patentverket EPO och har tillgång till de mest relevanta och omfattande databaser över hela världen. 

Öka din konkurrenskraft

PRV konsulttjänster finns till för att höja företagens konkurrenskraft, genom att tillgängliggöra PRV:s samlade information och specialistkunskaper.
Verksamheten ska möta kundernas krav och önskemål genom ett kvalitetsmedvetet, effektivt och flexibelt agerande. Vi har 70 års erfarenhet.

Sekretess

Vi garanterar fullständig sekretess. Du kan på ett säkert sätt beställa uppdrag och ladda ner rapporter genom att använda vår onlinetjänst PRV Information Secure (PIS).