Informationskällor

För att få ett tillförlitligt sökresultat är det avgörande att ha tillgång till olika källor, såväl patentdokument som tekniska artiklar och forskningspublikationer.

Patentdokument

PRV har tillgång till en stor mängd databaser med patentlitteratur som består av publicerade patentansökningar, beviljade patent och så kallade utility models.

Innehållet varierar med hänsyn till geografisk täckning, teknisk inriktning och omfattning. Många är fulltextdatabaser, andra innehåller engelska sammanfattningar och en del bara bibliografisk data, i vissa fall med status.

Patentdatabaserna är en förutsättning i patentingenjörernas arbete och är tillsammans med de avancerade sökverktygen deras viktigaste arbetsredskap.

Länken nedan är en sammanställning över de patentdatabaser som PRV har tillgång till.

Databaser för patent, förteckning

NPL-databaser

PRV har en mycket stor samling artiklar och teknisk litteratur från en mängd utgivare, så kallad Non Patent Literature, NPL. Den ingår som en viktig del av PRV:s granskningsmaterial och är tillsammans med patentlitteraturen den informationskälla som används för alla sökningar inom patentområdet, både i myndighetsutövningen och för konsulttjänsterna.

Nedan kan du se de NPL-databaser PRV har tillgång till och läsa om hur vi hanterar NPL-litteratur enligt upphovsrättslagen.

Kemi, NPL-databaser

Elektronik och fysik, NPL-databaser

Mekanik, NPL-databaser

Upphovsrättsligt skyddad litteratur

Upphovsrättslagen medger i princip inte att upphovsrättsskyddade verk överförs elektroniskt i uppdragsärenden. PRV skickar därför generellt inte NPL-litteratur elektroniskt i uppdragsrapporter såvida artikeln inte är allmänt tillgänglig eller i det fall kunden har ett avtal med berörd distributör som medger digital överföring.

Den elektroniska rapporten begränsar sig till att bara ta med NPL-information som rör:

  • artikelns namn/titel
  • artikelns utgivare
  • artikelns författare
  • ISSN