Priser och betalning

Våra tjänster är till självkostnadspris. Du kan välja mellan såväl standardiserade sökningar till fasta avgifter som skräddarsydda uppdrag där vi debiterar per timme eller mot offert.

Priser

Patent - priser för konsulttjänster

Varumärke - priser för konsulttjänster

Design - priser för konsulttjänster

Betalningsvillkor

Om betalning ska ske enligt kundens särskilda villkor och /eller avtal ska dessa tydligt kommuniceras med och accepteras av PRV konsulttjänster före arbetet med att beställningen påbörjas.

Så betalar du din konsulttjänst

Du kan betala din söktjänst på tre sätt, via faktura, med kort eller via ett depositionskonto. När det gäller officiella avgifter kan dessa på begäran dras från ditt depositionskonto, alternativt betalas in till PRV:s bankgirokonto.

PRV:s depositionskonto

Faktura

Väljer du att betala ditt uppdrag via faktura sänder vi den till dig efter utfört uppdrag.

Kortbetalning

Väljer du att betala ditt uppdrag med kort gör du det när du fått din faktura. På fakturan finns de uppgifter du behöver för att genomföra betalningen.

Betala med kort

Nationella betalningar

Bankgiro: 5052-6698
VAT/Momsreg. nr SE 202100207201

Internationella betalningar

Med anledning av ett nytt ramavtal för statens alla myndigheter byter PRV bank till Danske Bank. För dig som kund utanför Sverige innebär det att alla eventuella inbetalningar ska göras till konto enligt nedan:

IBAN: SE6912000000012810111758
BIC/Swift: DABASESX

Bankadress:
Danske Bank Sverige
Norrmalmstorg 1
Box 7523
103 92 Stockholm