Prislista för konsulttjänster inom patent

Konsulttjänster
Konsulttjänster Avgift SEK
Uppdrag med fasta priser  
Nyhetsgranskning med expressleverans 17 300
Nyhetsgranskning till fast pris 13 300
Kom igång, träffa en patentingenjör 3 300
Patentportfölj, företag/uppfinnare (per sökt namn) 1 500
PCT-uppdrag 25 000
   
Uppdrag med offertförfarande baserat på timpris  

Timpris för konsulttjänster med sökning  i patent-dokumentation och teknisk litteratur (minimum 3 timmar).

Administrativ avgift tillkommer per sökning:
kontokunder
fakturakunder

1 500500
600

Prior Art. Enligt offert
Freedom to operate-sökning. Enligt offert
Tekniksökning. Enligt offert
Validitetsgranskning. Enligt offert
Preliminär patenterbarhetsbedömning. Enligt offert
Sekvenssökningar Enligt offert
Citeringssökning Enligt offert
Patentbevakning Enligt offert
Patentfamilj Enligt offert
Patentlandskap Enligt offert

 

Övrigt
Övrigt Avgift SEK
Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
upp till 9 sidor.
10 sidor,
för varje sida därutöver.

Utan avgift
50
2
För kopior och utskrifter av böcker, tidskrifter och annat biblioteksmaterial som inte är allmän handling, per st. 100
Ord och uttryck inom patentväsendet. 325
Försändelsekostnad (fakturakunder). 30
Försändelsekostnad (depositionskonto-kunder). 20
För externa kurser inom patentområdet, kontakta vår utbildningsverksamhet.  

Öppna depositionskonto på PRV