Designbevakningar

Vi hjälper dig att hålla dig uppdaterad inom såväl en design som liknar din till utseendet, som inom en specifik designklass. Allt enligt dina önskemål.

Idag kan man registrera en design som gäller inom hela EU, även om det redan finns liknande eller identiska formgivningar registrerade. Därför är det viktigt att du får kännedom om hur det ser ut eftersom det är du själv som måste bevaka din egen skyddsrätt. Vi hjälper dig att bevaka och hålla dig uppdaterad inom såväl en design som liknar din till utseendet som en specifik designklass.

Bevaka din rättighet

Det blir allt viktigare att bevaka sina design eftersom mängden skyddade rättigheter ständigt växer och myndigheten inte längre granskar mot tidigare registrerade designs. Exempelvis är det idag möjligt att registrera designs som gäller inom hela EU och i Sverige – även om det redan finns liknande eller identiska designregistreringar. Innehavarna måste alltså själva se till att bevaka sina rättigheter.

Vi har stor erfarenhet och kraftfulla sökverktyg

Det innebär att vi kan erbjuda dig kostnadseffektiva bevakningstjänster. Dessutom diskuterar vi alltid uppdraget med dig för att kunna optimera bevakningen.

Vi skickar regelbundna rapporter

Om vi inte kommer överens om något annat kommer du att få våra rapporter en gång per månad. Vi strävar alltid efter att de ska vara så tydliga och överskådliga som möjligt.
Leverans sker efter överenskommelse via fax, post, e-post eller FTP-server och alla våra åtaganden görs under sekretess.

Vi bevakar mot ett stort antal databaser och register

Vi har tillgång till ett stort antal databaser och register. Här följer några exempel på register och databaser som vi använder:

  • Svensk Designdatabas
  • Gemenskapsdesignregistret (EU-designregistret)
  • Svensk Varumärkesdatabas (om det är relevant för din design)

I normalfallet kostar en designbevakning mot ovan angivna register 8 000 kronor per år + moms.

Bevaka en formgivare eller en speciell sökande

Du kan bevaka om en speciell formgivare eller ett företag lämnar in en designansökan till PRV och på så sätt hålla ett öga på dina konkurrenter. Årskostnaden är 5 600 kronor per år + moms.

Bevaka en produkttyp, ett utseende eller en klass

Du kan bevaka om det händer något nytt för din produkttyp. Om det kommer in en design som liknar din till utseendet eller bevaka en specifik designklass. Årskostnaden är 5 600 kronor per år + moms.

Diariebevakningar

Med en diariebevakning kan du bevaka vad som händer i en specifik ansökan eller registrering. Till exempel om en ansökan registreras eller avslås eller om en registrering förnyas eller inte. Årskostnaden är5 600 kr + moms.

Övriga bevakningar

Vi kan skräddarsy en bevakning helt utifrån dina önskemål i alla de databaser och register vi har tillgång till. En sådan bevakning utför vi enligt offert.

Göra en beställning

Du beställer tjänsten genom vår e-tjänst PRV Information Secure.

Beställ konsulttjänst via PRV Information Secure, PIS (öppnas i nytt fönster)

Sekretess

Varje beställning av uppdrag hos PRV konsulttjänster är sekretessbelagd och detsamma gäller resultatet. Sekretessbestämmelserna tar stöd av 12 § 31 kap. i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Handlingarna lämnas aldrig ut till någon annan än uppdragsgivaren.

Vi strävar efter att utföra alla uppdrag noggrant och fullständigt, men på grund av den stora mängden information kan vi inte ge några garantier för att resultatet alltid är komplett.