Svara på en invändning mot design

Du får alltid möjlighet att bemöta en invändning innan PRV fattar beslut i ärendet.

Ditt svar

Om någon lämnar in en invändning mot din design inom två månader från registreringsdagen får du alltid möjlighet att kommentera ärendet innan PRV fattar beslut. Det är viktigt att du agerar och tänker igenom vad du ska svara eftersom det kan bli avgörande för det beslut som tas.

Du kan överklaga

Du kan överklaga PRV:s beslut till Patent- och marknadsdomstolen, PMD. Ditt överklagande ska ställas till PMD men skickas till PRV. Vi granskar beslutet igen och tar ställning till dina argument. Om vi står kvar vid vårt beslut går ditt överklagande vidare till PMD. Deras beslut kan i sin tur överklagas till Patent- och marknadsöverdomstolen, PMÖD.

Efter invändningsfristen

Även efter att invändningsfristen på två månader har gått ut kan det hända att någon ifrågasätter din designregistrering genom att väcka en hävningstalan i PMD. Det är viktigt att du då agerar och noga tänker igenom hur du ska möta motpartens argument.