Ta hand om tillgångarna i ditt företag

Som företagare är det viktigt att veta hur de immateriella tillgångarna tas om hand i ditt företag. Fundera på följande när du gör din strategi för immateriella tillgångar.

 • Används sekretessavtal för företagshemligheter?
 • Säkerställ ägandeskap, särskilt genom villkor i avtal med andra företag, konsulter, licenstagare och andra samarbetspartners.
 • Säkerställ arbetsinstruktioner för nyckelpersonal, villkor för icke-anställda, lämpliga överlåtelser av immateriella tillgångar och rättigheter såväl internt inom organisationen som externt.
 • Fånga upp och sammanställ särskild kunskap och andra företagshemligheter.
 • Fånga upp och sammanställ icke-registrerbara rättigheter som upphovsrätt eller ännu icke registrerade varumärken.
 • Fånga upp och sammanställ uppgifter som styrker att varumärken används. Detta kan bli användbart om du behöver styrka användning av varumärket i en eventuell tvist.
 • Fånga upp och utvärdera möjliga framtida immateriella rättigheter som uppfinningar, designskydd och varumärken.
 • Hur bra är prioriteringen av de immateriella rättigheterna med tanke på affärsplanen?
 • Finns processer för att säkerställa att man inte gör sig skyldig till intrång? Detta är särskilt viktigt i nya projekt, införande av nya varumärken, utveckling och lansering av en produkt eller inledande av ett samarbete med andra.
 • Hur hög är medvetenheten kring konkurrenters och andras rättigheter som är relevant för din verksamhet?
 • Ta råd från experter vid avtal som gäller immateriella tillgångar och rättigheter.
 • Finns det en process för hur olika typer av information publiceras? Det går till exempel inte att få ett patent om uppfinningen redan har publicerats. 
 • Upprätthåll uppdaterade uppgifter om innehavare, licenstagare med mera i relevanta myndigheters databaser.
 • Hur ser det ut med märkning, till exempel genom att använda symbolerna ™, ® och ©?
 • Hur kan du förbättra personalens medvetenhet kring immateriella tillgångar? 
 • Regelbunden uppföljning av rättigheterna och strategierna som rör immateriella tillgångar. Hur länge ska företagets immateriella rättigheter få vara i kraft?