Två laptops med bilder på.  Man ser också en hand och en arm som jobbar på den ena datorn.
Foto: Unsplash
Digital tjänst | Fordon | Varumärke

Annotell – säkrar fordon och tillgångar

Annotell utvecklar mjukvara för att öka säkerheten i självkörande fordon. Företaget som bildades 2018 har vuxit snabbt och på ett halvår har de gått från 50 till drygt 80 medarbetare. Nu är de mitt i det viktiga arbetet med att ta fram en strategi för sina immateriella tillgångar.

Annotell utvecklar verktyg som arbetar med den aktiva säkerheten i självkörande fordon. Det handlar om fordonens förmåga att se och tolka omvärlden genom att processa stora mängder data från bland annat kamerasensorer.

– När man jobbar med maskininlärning krävs det mycket data av hög kvalité. Vi insåg att det var ganska svårt att få till, och tänkte att här skulle vi nog kunna bygga en lösning. Efter att vi hört oss för med flera industrier förstod vi att det verkligen var ett problem som många upplevde, och då bestämde vi oss för att starta företaget, berättar Oscar Petersson, COO och medgrundare till Annotell.

Strategiskt tänk kring varumärke och patent

Annotell har valt att skydda sitt företagsnamn som ett varumärke.

– Varumärke är en så enkel sak att registrera, så det var aldrig någon stor fråga för oss. Där handlar det istället om vilka marknader vi ska finnas på, och vilka klasser som är aktuella för att vi ska ha ett lagom stort skydd framöver, säger Oscar. 

Däremot har företaget aktivt valt att inte söka patent på sina uppfinningar.

– Vi ser inget egenvärde i att patentera, utan det handlar om vad vi som företag vill åstadkomma, och vilka immateriella verktyg vi har att använda oss av. Våra innovationer består av algoritmer och matematiska lösningar som ligger i kod. Det är omöjligt för någon annan att se koden. Att patentera det och därmed göra det offentligt för andra skulle kunna vara direkt skadligt för oss, förklarar Anton Svensson som är bolagsjurist på Annotell.

Istället för att skydda innovationerna som patent förblir de företagshemligheter som aldrig lämnar organisationen. Men Annotell vill inte utesluta att de i framtiden kan komma att söka patent.

– Vi ser en stor potential i till exempel licensiering, och där kan patent vara ett bra affärsverktyg för att kunna argumentera för licenskostnaderna. Ett patent visar att man har investerat i sin uppfinning. Då kan kunden titta på patentet och utifrån det avgöra om de vill använda sig av produkten. Det finns såklart för- och nackdelar med allt. Det viktiga är att veta hur och varför man gör vissa val, säger Anton.

Strategi för immateriella tillgångar

Annotell är medvetna om att de har flera värdefulla immateriella tillgångar, och för att ta hand om dem på bästa sätt har de nyligen påbörjat ett formaliserat arbete med en immaterialrättsstrategi.

Oscar och Anton menar att företaget har många mjuka värden som det inte finns ett helt perfekt sätt att skydda. Istället får de använda sig av flera överlappande skydd.

– Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till, till exempel upphovsrätt, open source, och affärshemligheter. Vi tittar på hur det tekniskt och organisatoriskt ska vara så svårt som möjligt att stjäla från oss, säger Anton.

Nu ser Annotell fram emot att färdigställa arbetet med immaterialrättsstrategin för att sedan börja agera utifrån den.

– När vi väl lanserar immaterialrättsstrategin är det viktigt att vi sprider den ordentligt i organisationen så att vi alla verkligen jobbar efter den. Det handlar om att använda immaterialrättsstrategin på ett effektivt sätt, avslutar de.

Intervjun gjordes 2022.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online