Immateriella tillgångar för dig som stöttar företag

Du som är företags-, affärs- eller innovationsfrämjare spelar en viktig roll för företagen i frågor om hantering av immateriella tillgångar. På PRV arbetar vi med flera aktiviteter för att stärka dig i din roll som främjare.

Viktigt att ta hand om sina immateriella tillgångar

Värdet av de immateriella tillgångarna är ofta mångdubbelt större än värdet hos de materiella. Det kan vara unik kunskap som byggts upp inom företaget, kundregister, ett omtyckt varumärke eller informationsmaterial. Genom att kartlägga och hantera dessa – ofta dolda – tillgångar på ett strukturerat sätt kan företaget vinna konkurrensfördelar och bli mer framgångsrikt.

Företag ska börja tidigt

Det finns många tillfällen när det är viktigt att ha kunskap om de immateriella tillgångarna. Det är viktigt att börja fundera kring frågorna tidigt i företagandet:

 • När man tar fram eller arbetar vidare med en affärsplan bör man samtidigt fundera över på vilket sätt de immateriella tillgångarna bidrar till affärsmålet.
 • Vilka tillgångar är affärsstrategiskt viktiga?
 • Hur hanterar man dem så att de genererar ett så stort värde som möjligt?
 • Ett företag som letar efter samarbetspartners bör se över sina immateriella tillgångar. Vilka potentiella partners har tillgångar som kompletterar de egna?

Ett företag som utvecklar nya lösningar och som behöver distributörer eller tillverkare för att få ut lösningarna på marknaden letar sannolikt efter modeller för licensiering. Då behöver man veta vad man har för tillgångar, så att man kan värdera sitt erbjudande till den licensierande parten. Ett företag som vill etablera sig på marknaden och inte vill att konkurrenterna ska åka snålskjuts bör se över vad det är som skapar ett värde för kunden och på vilket sätt man säkrar det, till exempel genom varumärkes- och/eller designskydd.

Exempel på immateriella tillgångar

 • Varumärken
 • Design
 • Patent
 • Upphovsrätt
 • Företagshemligheter
 • Affärsmodeller
 • Dokumentation av arbetsmetoder
 • Know-how
 • Spetskunskap
 • Egna databaser
 • Licenser
 • Franchiseavtal
 • Kunddatabaser
 • Certifieringar
 • Mjukvara företaget utvecklat själv
 • Samarbetsavtal
 • Goodwill

Främjarens roll

De immateriella tillgångarna kan vara en dold konkurrensfördel och du som stöttar företag spelar en viktig roll genom att peka på vad som är viktigt att undersöka ytterligare. Genom dina erfarenheter och ditt kontaktnät kan du hänvisa företaget vidare till de experter och specialister som behövs i det specifika fallet.

Experter och specialister

PRV kan som myndighet inte rekommendera en specifik aktör, utan du behöver använda din erfarenhet för att utifrån det specifika fallet bedöma vilken typ av specialist som kan hjälpa till. Det kan vara viktigt att tänka på att specialisten ska ha dokumenterad erfarenhet av just de frågor som företaget behöver ha svar på.

När det gäller patent- och varumärkesansökningar finns det patent- och varumärkesombud som är specialiserade på det. 

Val av ombud

Vi utbildar dig som stöttar företag

På PRV arbetar vi med flera aktiviteter för att stärka dig i din roll som främjare, när det gäller kompetens inom immaterialrätt och immateriella tillgångar. 

Uppdaterad 2024-03-05