Verktyg för främjare

PRV har tagit fram flera verktyg som underlättar ditt och företagets arbete med immateriella tillgångar.

Testa ditt företag i Genomlysningen

Testa och se vilka immateriella tillgångar som finns i företaget. 

Testa ditt företag - Genomlysningen

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Immaterialrätterna används för olika syften. Vad du ska välja beror på den innovation du har skapat. Här använder vi cykelhjälmen som exempel. 

Skillnaden mellan olika immaterialrätter

Mobiltelefon - en produkt med många immaterialrätter

En mobiltelefon består av många olika immaterialrätter som varumärke, design, upphovsrätt och oftast flera tusen patent. Här använder vi mobiltelefonen som ett pedagogiskt exempel för att beskriva hur rättigheterna samverkar. 

Exempel - mobiltelefon

Använd information om immaterialrätter

Världen är full av smarta patenterade lösningar - likaså spännande varumärken och registrerad design. Informationen om dessa är användbar för strategiska affärsbeslut.

Patentinformation

Varumärkesinformation

Designinformation

Patentinformation - håll koll på teknikutvecklingen!

I detta webbseminarium får du kunskap om hur du håller koll på teknikutvecklingen genom sökningar i patentdatabaser. 

Patentinformation - sökverktyg och databaser

Handel med andra länder

Dags att lansera företaget eller produkten i ett annat land? Här har vi samlat tips och råd om vad som är bra att tänka på när det gäller immateriella tillgångar när man handlar med andra länder.

Handel med andra länder

Företagare berättar

Här finns intervjuer med framgångsrika företagare inom skilda verksamhetsområden. De arbetar strategiskt med immaterialrätt för att nå framgång. 

Företagare berättar

Otillåten användning - intrång

Här berättar vi om varumärkesintrång, patentintrång, designintrång och upphovsrättsintrång. Som företagare vill man inte bli utsatt för intrång och man ska undvika att själv begå immaterialrättsintrång. 

Otillåten användning - intrång

PRV konsulttjänster

PRV konsulttjänster utför tjänster inom patent, varumärke och design för kunder mot en kostnad. Den bearbetade informationen kan företagare använda som underlag för beslut. 

PRV konsulttjänster

Uppdaterad 2024-03-05