Varumärkesinformation

Det finns över 40 miljoner varumärken i världen samlade i sökbara databaser. Här berättar vi hur du använder varumärkesinformation för att ta strategiska beslut i ditt företag.

Affärsnytta med varumärkesinformation

Här är några exempel på vad du kan ta reda på genom att söka i databaser och ta del av varumärkesinformation:

 • Finns mitt önskade varumärke redan? 
  Ta reda på om det finns liknande varumärken registrerade.
 • Kan jag öka mina chanser att få min varumärkesansökan beviljad?
  Sök i databaserna för att se om det finns liknande varumärken registrerade. Det gör att du minskar risken att din ansökan inte beviljas och du slipper därmed onödiga kostnader. Varje ansökan kostar. Även om du hittar något som liknar ditt tilltänkta varumärke har du möjlighet att få din ansökan godkänd om ditt varumärke inte förekommer inom liknande branscher.
 • Kan jag lansera min produkt eller tjänst på en marknad där någon har ett varumärke som liknar mitt?
  Det kan bli problem och kostsamt. Du kan söka i databaserna för att se om det finns liknande varumärken registrerade i din bransch så att du inte gör intrång i någon annans rättighet. Som företagare eller blivande företagare vill du tjäna pengar och därför är frågan om intrång viktig. Skulle du göra intrång i någon annans rättighet kan det leda till skadeståndskostnader eller göra så att du behöver börja om med ett nytt varumärke.
 • Vilka nya varumärken skyddar mina konkurrenter?
  Du kan bevaka dina konkurrenter genom att regelbundet söka i databaserna på specifika företag.
 • I vilka länder och geografiska områden finns mina konkurrenter?
  Genom att söka efter specifika företag kan du se i vilka länder de har skyddat sina varumärken.
 • Vilka företag eller konkurrenter har de största varumärkesportföljerna?
  Jämför företag som är intressanta för din bransch och se hur många varumärken som finns i deras portföljer.

Sök i databaser och webbpublikationer

I Sverige gäller följande varumärken:

 • Nationella varumärken som registreras av PRV
 • EU-varumärken som registreras av EUIPO

Internationella varumärken som registreras av WIPO och som omfattar Sverige

För att du ska få en fullständig bild över vilka varumärken som gäller i Sverige behöver du därför söka i följande databaser:

 

Du kan även söka i databasen TMview. Där hittar du varumärken från hela Europa och även en del länder utanför Europa.

Till TMview 

Lista med databaser för varumärke

I Svensk varumärkestidning publicerar PRV nyregistrerade och förnyade varumärken i Sverige.

Svensk varumärkestidning - webbpublikation

Stöd för dig

PRV Konsulttjänster, vår konsultverksamhet, kan göra varumärkessökningar mot en kostnad.

PRV Konsulttjänster

Behöver du ytterligare vägledning, kontakta vår kundsupport.

Kundsupport