Patentinformation

Att läsa och analysera andras patenterade lösningar är ett strategiskt verktyg för att få kunskap när du utvecklar ny teknik och din affärsmodell.

Patent innebär att man, samtidigt som man får ensamrätt på sin uppfinning, gör den offentlig för andra. Uppfinningen blir sökbar i databaser och tekniken blir tillgänglig. Patent innehåller teknisk, legal och affärsrelaterad information som kan omvandlas till viktig kunskap i ditt företag:
Teknisk information - se vilka lösningar som redan finns utvecklade.
Legal information – se patentets status, för att ej göra patentintrång.
Affärsrelaterad information – utifrån konkurrenters samlade teknikutveckling kan man positionera sig strategiskt, förutsäga konkurrensen och hitta samarbetspartners.

Affärsnytta med patentinformation

  • Teknikutveckling – hur ser utvecklingen ut över tid?
  • Alternativ till forskning och utveckling – finns lösningen redan?
  • Giltighet – när kan företag agera utan att göra intrång?
  • Uppstart – vilka är de största och mest aktiva aktörerna?
  • Partners – finns det potentiella samarbetspartners?

Arbeta med patentinformation

Patentinformation är användbart för:
Omvärldsbevakning - när du kontinuerligt bevakar marknaden.
Benchmarking - när du jämför din lösning med patenterade uppfinningar.
Inspiration - när du vill dra nytta av andras innovationsförmåga.
Big data - när du behöver samla in och bearbeta stora volymer rådata.
Öppen innovation – tillgängliggöra och inspirera till nya innovationer.

Sök i databaser och webbpublikationer

I Svensk Patentdatabas finns över 100 miljoner patenterade tekniska lösningar. Du kan få en bild av hur dina marknader och konkurrenter utvecklas och vad som ligger i teknikens framkant.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

I Svensk patenttidning publicerar PRV kungörelser om patentansökningar och patent som gäller i Sverige.

Svensk patenttidning - webbpublikation

Det finns internationella patentdatabaser, där du kan söka patent som är giltiga på andra marknader.

Lista med databaser för patent

Stöd för dig

I vårt webbseminarium kan du lära dig mer om hur du söker patentinformation.

Patentinformation - håll koll på teknikutvecklingen (webbsänt seminarium)

PRV konsulttjänster kan göra patentsökningar mot en kostnad.

PRV konsulttjänster

Behöver du ytterligare stöd och vägledning, kontakta vår kundsupport.

Kundsupport

Uppdaterad 2023-02-08