Digitala utbildningar för doktorander och forskare

PRV erbjuder kostnadsfria, digitala utbildningsmoduler inom immateriella tillgångar och immaterialrätt.

Introduktion till immaterialrätt

PRV har tagit fram två utbildningar som ger en introduktion till immateriella tillgångar. Den ena modulen har ett visst fokus på innovation i samverkan mellan akademi och andra aktörer. Den andra modulen fokuserar på data och programvara. Utbildningarna lämpar sig främst för doktorander och forskare, men även för innovationsstödjare och studenter.

Till utbildningarna

Immateriella rättigheter och tillgångar för life science

PRV har i samarbete med Sveriges life science inkubatorer tagit fram ett antal utbildningsmoduler som handlar om olika aspekter av hantering av immateriella tillgångar och patentinformation. Utbildningsmodulerna ska hjälpa tidiga life science bolag, start-ups och entreprenörer att få bättre förståelse för viktiga och tidskritiska frågor om patent, varumärke och design och även andra immateriella tillgångar som upphovsrätt, avtal, know-how och kundrelationer. Modulerna har en tyngdpunkt på patent och patentinformation eftersom den tekniska lösningen ofta är mycket central inom life science.

Till utbildningarna