Utbildningar på lärosäten

Vi föreläser gärna för dig som är doktorand eller forskare på ett svenskt lärosäte, ofta i samarbete med ditt lärosätes innovationsstöd.

Efter en föreläsning med oss ska du som forskare eller doktorand få med dig en adekvat och relevant utbildning om strategisk hantering av immateriella tillgångar till ditt framtida arbetsliv. Du ska också få tillräcklig kunskap om immateriella tillgångar och immaterialrätt för att vara framgångsrik i den innovation som du är en del av under din tid på lärosätet.

Vi samarbetar med innovationsstödet på ditt lärosäte för att du ska få så relevant information som möjligt när det gäller nyttiggörande och innovationsstöd.

Poänggivande doktorandutbildningar

PRV samarbetar med flera lärosäten där vi tillsammans med lärosätets innovationsstöd erbjuder doktorandutbildningar som ger högskolepoäng. Utbildningarna handlar om hur du som doktorand kan hantera de immateriella tillgångar du skapar, till exempel genom att nyttiggöra och kommersialisera forskningen.

Vill du veta mer om PRV:s utbildning på universitet och högskolor eller har en idé om utbildningssamarbete med PRV?

Kontakta Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor.

Uppdaterad 2023-02-08