Nyhetsbrev: Akademi och immaterialrätt

PRV:s nyhetsbrev ”Akademi och immaterialrätt” riktar sig till dig som engagerar dig i frågor om immateriella tillgångar och immaterialrätt inom högre utbildning, akademisk forskning, nyttiggörande av akademiska resultat och innovation i samverkan mellan akademi och näringsliv.

PRV anser att all högre utbildning ska innehålla tillräckliga och relevanta inslag av strategisk hantering av immateriella tillgångar och immaterialrätt. PRV är också övertygade om att lärosätenas förmåga att nyttiggöra sina resultat stärks av kunnigt användande av immaterialrätten och relaterade verktyg.

Vi hoppas att nyhetsbrevet blir en mötesplats och ett diskussionsforum. Vi uppmuntrar dig som prenumerant att kommentera, analysera och bidra med innehåll eller tips om innehåll till våra utskick.

Nyhetsbrevet kommer ut fyra gånger per år, och när vi har något särskilt att berätta.

Det första numret kommer bland annat att innehålla:

  • Hållbarhet + immaterialrätt + affär = sant
    Vi tittar på hur en affärsmässig paketering av forskningsresultat kan leda till framgångsrikt nyttiggörande av hållbara innovationer.
  • Datarätt – inte helt lätt
    En sammanfattning av hur immaterialrätten täcker – och inte täcker – datadriven innovation.
  • FoU-samverkan – immaterialrätt som problem och lösning
    Vi uppmärksammar och kommenterar skriften från Svenskt Näringsliv

Välkommen som prenumerant!