Du som är doktorand eller forskare

Som forskare producerar du immateriella tillgångar i form av till exempel uppfinningar, design, kunskap, vetenskapliga metoder, mjukvara, arbetssätt och mätmetoder. Vi har samlat information om immateriella tillgångar och immaterialrätt som är speciellt viktiga för dig som är forskare eller doktorand.

Immaterialrättsdata – viktig information för din forskning

Patent, designskydd och varumärkesskydd är ensamrätter som registreras. Informationen om ensamrätterna samlas i databaser som är publikt tillgängliga. Med hjälp av denna information kan du komplettera och förbättra din omvärldsbevakning inom ditt forskningsområde. 

Mer om vilken nytta du som forskare kan ha av immaterialrättsdata

PRV:s utbildningar för doktorander och forskare

PRV föreläser för doktorander och forskare på svenska lärosäten, ofta i samarbete med lärosätets innovationsstöd.

Mer om utbildningar för doktorander och forskare

Nyttiggörande av forskning

Som doktorand och forskare på ett svenskt lärosäte har du ansvar för att dina resultat kommer till nytta. Det kan göras på olika sätt, men framgångsrikt nyttiggörande förutsätter alltid strategisk hantering av dina forskningsresultat, det vill säga av dina immateriella tillgångar.

Mer om nyttiggörande av forskning

Forskare berättar