marshelikopter
NASA’s Mars Helicopter Ingenuity, Image credit: NASA/JPL-Caltech
Varumärke | Patent

Oxeon – från Chalmers till Mars

Ett textilmaterial som vävs med band i stället för med trådar, som är ultralätt, superstarkt och som ger världens tunnaste armeringstyg med bästa kvalitén, det är svenska Oxeons patenterade produkt TeXtreme. Med sin unika vävteknik för kolfiber har företaget via Chalmers Entreprenörsskola tagit sig hela vägen till Mars.

Företaget Oxeon grundades 2003 och är idag ett av de marknadsledande företagen inom bandvävningsteknik och bandvävda kolfiberförstärkningar d.v.s. konstruktionsmaterial för kompositindustrin.

Unik kolfiberteknologi för ultralätta produkter

En komposit är ett material som är sammansatt av två eller flera komponenter. Tygbanden eller själva kolfiberväven används för att göra kompositmaterial hårdare, starkare och 20 procent lättare än vanlig kolfiberväv.

Bild på en man i kostym
Andreas Martsman

En av Oxeons grundare Andreas Martsman, Vice President  Marketing & Sales, berättar:

– Vi väver kolfiber på ett nytt sätt som gör det möjligt för våra kunder att bygga lättare, starkare och bättre kompositprodukter. Den kompositprodukten kan var en ishockeyklubba, en flygplansvinge, en raketbränsletank eller en flygplansstol, allt möjligt som ska vara ultralätt och superstarkt.

Han förklarar hur själva vävtekniken och arkitekturen i väven är det som särskiljer dem från andra.

– Vår expertis ligger i att orientera fibrerna på ett optimalt sätt som gör att man kan ta upp krafterna bättre. När man sedan tillför plast så får man en komposit.

TeXtreme som varumärke

Oxeons material säljs under varumärket TeXtreme som är produktnamnet på själva kolfiberväven. För att kunna skilja på bolaget och själva produkten har de behållit bolagsnamnet

Oxeon bland annat för att underlätta i patentfrågor men marknadsför sig som TeXtreme. Deras allra första applikationer kunde synas i Formel1 bilarna.

– Våra storrutiga material satt i alla F1-bilar. Det var en otrolig tillfredställelse att se att man kunde göra världens snabbaste bilar med hjälp av det vi har tagit fram.

Resan började på Chalmers

Forskaren Nandan Khokar tog under sin tid på Chalmers fram den unika vävteknologin för att väva med band och med hjälp av vännen Fredrik Winberg kunde han ta flera patent på sin forskning. Tillsammans med Fredrik Winberg presenterade Dr Khokar tekniken vid Chalmers Entreprenörsskola 2002, där bland andra Andreas Martsman (VP- Marketing & Sales) och Henrik Blycker (VD) studerade. De tog sig an innovationen och förädlade tekniken till en affärsidé och 2003 bildades bolaget.

Foto: Textremes väv

– Ofta kommer forskare till entreprenörsskolan innan de har patenterat sin idé och då blir arbetet med att skapa IP en viktig del av processen på entreprenörsskolan, men i vårt fall fanns det redan ett par patent som vi sedan har kompletterat längs vägen. Vi har byggt ut vår patentportfölj ganska rejält och jobbat medvetet med varumärken som en viktig del i vår strategi.

Historisk landning på Mars

Den 19 april 2021 landade NASAs helikopter Ingenuity på Mars vars skelett i stor utsträckning utgörs av materialet TeXtreme. NASA:s Ingenuity Mars Helicopter är den första helikoptern någonsin som har flugit och landat på en annan planet.

– Det är så häftigt att vi har satt vårt material på Mars. Det är få svenska företag som kan säga det så tydligt. Vi är skelettet i marshelikoptern, skelettet i vingarna och skelettet i plattan som solcellerna sitter på och även i boxen under. Vi har den tunnaste och lättaste typen av armering och det var det som gjorde att vi hamnade på Mars, förklarar Andreas Martsman.

Tydlig strategi kring IP och immateriella tillgångar

Att nå ända till Mars var inte något slutmål utan Oxeon fortsätter att expandera inom nya områden. Genom IP strategiska möten en gång i kvartalet diskuterar de olika uppfinningar/idéer som kommer in från anställda och hur de går vidare med dem.  

 Idag har företaget ett 10-tal patent både för sin teknik och sitt unika material, och de har hela tiden jobbat strategisk och medvetet med sina immateriella tillgångar. Andreas menar att det är viktigt att hela tiden försöka hitta sätt att skydda det man gör genom IP.

– Vi har kontinuerligt möten kring vår IP och vi har utnyttjat patent i stor utsträckning. Vi försöker hela tiden patentera applikationer för våra vävar och våra vävar i sig, ibland även processen för att ta fram väven. Det är inte alltid självklart, i vissa fall ska man kanske hålla det hemligt men det är viktigt att göra medvetna val och att hela tiden utvärdera och fråga sig, ska vi patentera eller ska vi hålla det hemligt och varför i så fall.

Högtflygande planer med grönt flyg

Förutom Marshelikoptern är Oxeon inne i flera utvecklingsprojekt tillsammans med Airbus och Boeing, och kommer i framtiden kunna bidra till helt grönt flyg genom vätgasdrift.

– För att flyget ska kunna göra en omställning till vätedrift kommer man att behöva köra på flytande väte och då behöver man kyla ner vätgas till minus 253 grader. För att kunna göra det behöver man tankar som är täta vid den låga temperaturen och som klarar temperaturvariationer. Där har det visat sig att våra tunna vävar är väldigt avgörande, berättar Andreas Martsman.

Oxeon fortsätter expandera

På senare tid har Oxeon svängt från att vara en ren materialleverantör till att även ta steget i riktningen att skapa egna kunder genom att göra egna produkter av sin väv. Ett sådant område är förnyelse av gamla fjärrvärmerör där man med hjälp av väven bygger nya rör inuti gamla rör. Med deras produkt CarboSeal kan röret förnyas från insidan och genom att undvika schaktning minskar koldioxidavtrycket vid tillverkning, installation och återfyllning med minst 80 %.

– Det vi vill göra är att komma in i stora volymer och hitta stora områden för våra material och där ser vi stor potential i fjärrvärmerören. Vi bidrar med en väldigt hållbar omställning genom att bygga nya rör inuti de gamla rören i stället för att gräva upp de gamla rören, slänga dem och ta hand om alla jordmassor som grävs upp, avslutar Andreas Martsman.

Intervjun gjordes 2021.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online