Medicin | Patent

Lundatex: ”Det är i patenten som värdet på forskningen manifesteras”

Kombinera en kirurg och en professor med bakgrund i teknisk fysik och matematik. Lägg till en textilforskare. Ge dem ett olöst problem inom sårläkning. Resultatet blir Lundatex, en patenterad teknik för bandage som alltid ger rätt tryck.

Studier visar att endast tolv procent av sjukvårdspersonal lindar bandage med rätt tryck. För lågt tryck ger dålig eller ingen behandling och för högt tryck kan leda till allvarliga skador på patienten. Professor Torbjörn Lundh som är vice-rektor på Göteborgs universitet och medgrundare av PressCise AB, blev uppmärksammad på det här problemet av en kirurg, och bestämde sig för att han ville lösa det. Resultatet av hans forskning blev kompressionsprodukter som underlättar för sjukvårdspersonal att lägga bandage med rätt tryck. Bandaget har ränder både på längden och tvären som ska läggas så att de bildar raka sträck när kroppsdelen är bandagerad.

– Tekniken handlar om att kombinera matematik och ett smart material. När man ansöker om patent kan det vara en utmaning att visa att tekniken verkligen har uppfinningshöjd när den vid en första anblick kan verka enkel, säger Torbjörn.

Att de skulle söka patent var självklart för Torbjörn Lundh och hans team. Det var något de aldrig ens diskuterade.

– Det kändes naturligt att söka patent, annars skulle vi vara rökta. Det här är mitt tredje patent så jag var redan inne i den världen. Det var mycket svårare första gången. Det allra svåraste är egentligen att hitta rätt konsult att samarbeta med. I den akademiska världen är vi vana vid att ingen vågar säga något om man inte är 100 procent säker. Jag har fått lära mig den hårda vägen att det inte fungerar så i alla branscher, säger Torbjörn.

Patent och kompetens är största tillgångarna

PressCise fick trots allt patent på sin teknik och idag utgör patenten tillsammans med kompetensen de största tillgångarna för dem.

– Det är i våra patent som företagets värde manifesteras. Det är den ena kärnan i företaget. Den andra kärnan är alla som jobbar i företaget och deras kompetens, säger Torbjörn.

Risker med att vara för heltäckande

Företaget har valt att gå direkt på den internationella marknaden, istället för att starta i Sverige.  Många väljer att starta sin patentresa i Sverige med tanke på att det är både billigare och enklare, samtidigt som det ger en granskning med hög kvalitet. I efterhand ser Torbjörn flera risker med att vilja skydda sin teknik överallt.

– I början var vi för heltäckande. Det blir både onödigt dyrt, och dessutom verkningslöst. Vad händer om ett stort företag gör intrång i vårt patent i ett land där vi egentligen inte har vår marknad? Vi har inte tillräckligt stora muskler för att driva processer där. Därför har vi nu lärt oss att välja ut några nyckelländer där vi vet att vi har vår marknad, säger Torbjörn.

Outnyttjad potential

Han menar att det finns en stor potential i Sverige som vi skulle kunna utnyttja bättre genom att tidigt fånga upp de studenter och forskare som är oerfarna när det kommer till hantering av immateriella tillgångar.

– Här vill vi på universiteten och PRV samma sak, nämligen utbilda forskare och studenter i hantering av immateriella tillgångar och hur man arbetar med nyttiggörandet av dem. Många idéer går i graven på grund av att det blir fel när det gäller de här frågorna. Där skulle vi tillsammans kunna göra en insats för bättre patent. Det skulle vara bra för Sverige, säger Torbjörn.

Torbjörns tips till dig som ska ta din forskning ut på marknaden

  • Gå på kurs hos PRV. På Göteborgs universitet erbjuder vi en utbildning i nyttiggörande forskning tillsammans med PRV. Den finns på fler lärosäten och jag rekommenderar varmt att gå den. Mer information om PRV:s utbildningar på lärosäten.
  • Var noga i valet av konsult. En stor utgiftspost för nybildade företag är kostnaden för konsulter. Tänk över vilka delar du kan sköta själv, och kräv kvalitet av konsulten. Be om referenser från andra företag.
  • Fundera på om din forskning löser ett riktigt problem. Försök att nagelfara problemet innan du presenterar lösningen. Ta reda på om det finns någon som är beredd att betala för lösningen.
  • Ta hjälp av PRV. De är alltid snabba och ger bra svar.

Intervjun gjordes 2022.