Illustration på ett barn
Varumärke | Upphovsrätt

Ludea – hjälper hemmasittare att upptäcka sin potential

Unga hemmasittare som befinner sig i en gråzon mellan studier och arbete är ett växande samhällsproblem i hela Sverige. Ludea använder spel och spelkultur för att hjälpa unga som varken arbetar eller studerar att hitta sin plats i samhället.

Ludea är en ekonomisk förening och ett socialt företag som grundades i början av 2021. Syftet är att skapa en positiv social förändring i samhället.

Social innovation född ur forskning

Ludeas verksamhet bygger inte på en teknisk eller affärsmässig innovation. Den handlar om social innovation. Närmare bestämt hur ungas passion för spel och spelkultur kan förbättra samhället och individers liv. Företaget har byggt vidare på ett framgångsrikt metodpaket som utvecklades inom forskningsprojektet Projekt Studio Ludum på Högskolan i Skövde.

Ludeas grundare Sebastian Källström, Simon Palmblad och Laila Bulduk deltog alla i projektet som forskningsassistenter. De var även med i arbetet att undersöka möjligheterna att skapa ett företag som vidareutvecklar forskningen efter projekttiden. 

Foto: Oscar Svensson
Sebastian Källström, Laila Bulduk, och Simon Palmblad.

Spel som motivationskraft

Deltagarnas engagemang används för att identifiera vad de gillar och är bra på i spelvärlden. På så sätt kan de själva se sina förmågor och sin potential växa. Det kan i sin tur motivera dem att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.

- Vi bekräftar deras passion för spel och spelkultur för att stärka deras självförtroende och självkänsla. På så vis hjälper vi dem att nå sina individuella mål. De individuella målen kan vara allt från att börja studera och fixa en praktikplats till att flytta hemifrån. De kan också handla om annan utveckling som behövs för att förflyttas närmare samhället och självständighet, menar Sebastian Källström.

Ekonomisk förening som företagsform

I samarbete med kommuner och andra aktörer tar de emot spelintresserade unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). Målet att stärka och stötta dem att nå sina individuella mål.

- Vi erbjuder en tjänst för de som arbetar med UVAS. Den innefattar att starta upp och driva verksamhet med målet att hjälpa målgruppen att komma närmare samhället, förklarar Sebastian Källström.

Valet av företagsform landade i en ekonomisk förening. Ludeas främsta syfte är att skapa nytta och en positiv förändring för samhället snarare än vinst för sina anställda.

Viktigt att identifiera sina immateriella tillgångar

Alla som deltog i det treåriga forskningsprojektet har upphovsrätt till metodkonceptet. Därmed har de rätt att när som helst utveckla det vidare i sin egen version.

- Inför uppstarten av företaget nystade vi i immaterialrätten och hur den fungerar. Vem har vilka rättigheter och vem får göra vad? Vi har varit tydliga med det för att slippa hamna i en tvist i framtiden, berättar Simon Palmblad.

Det är inte är möjligt att genom registrering få ensamrätt till en affärsidé, en metod eller ett koncept. Därför valde Ludea att fokusera på att skydda sitt varumärke genom att skydda företagets namn och logga.

- Vi fick stöd av en innovationsrådgivare från Högskolan i Skövde att identifiera vilka våra immateriella tillgångar var. Därefter tog vi kontakt med PRV för att se över hur vi skyddar vårt företags tillgångar på bästa sätt. Vi valde namnet Ludea som en hyllning till Projekt Studio Ludum. Ludea är nu synonymt med vidareutvecklingen av forskningen från innovationsprojektet, berättar Simon Palmblad.

Ludea vill sprida kunskap, respekt, och förståelse kring spel- och spelkultursintresset till omvärlden. De arbetar för att skapa en positiv bild av spelande. På längre sikt vill vi sprida vårt arbetssätt till fler delar av landet för att hjälpa så många som möjligt.

– Det är häftigt att förändra för människor som känt att de varken haft eller kan någonting, avslutar Simon Palmblad.

Intervjun gjordes 2021.
Foto: Oscar Svensson, Grafiken till tematisk bild: Laila Bulduk

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online