Illustration på ett barn
Varumärke | Upphovsrätt

Ludea – hjälper hemmasittare att upptäcka sin potential

Unga hemmasittare som befinner sig i en gråzon mellan studier och arbete är ett växande samhällsproblem i hela Sverige. Företaget Ludea använder spel och spelkultur som motivationskraft för att hjälpa spelintresserade unga som varken arbetar eller studerar, att hitta sin plats i samhället.

Ludea är en ekonomisk förening och socialt företag som grundades i början av 2021 med syfte att skapa en positiv social förändring i samhället.

Social innovation född ur forskning

Ludeas verksamhet bygger inte på en teknisk eller affärsmässig innovation utan handlar om social innovation – hur ungas passion för spel och spelkultur kan förbättra samhället och individers liv. Företaget har byggt vidare på ett framgångsrikt metodpaket med oväntat bra resultat som utvecklades inom det treåriga forskningsprojektet Projekt Studio Ludum på Högskolan i Skövde
(2018 - 2021).

Ludeas grundare Sebastian Källström, Simon Palmblad och Laila Bulduk deltog alla i projektet som forskningsassistenter och var även med i arbetet att undersöka möjligheterna att skapa ett företag som vidareutvecklar forskningen efter projekttiden. 

Foto: Oscar Svensson
Sebastian Källström, Laila Bulduk, och Simon Palmblad.

Spel som motivationskraft

Genom att nyttja deltagarnas engagemang kring spelintresset och identifiera vad de gillar och är bra på inom spelvärlden, kan de se sina förmågor och sin egen potential växa fram. Det kan i sin tur motivera dem till att göra klart sina studier eller på andra sätt ta sig närmare arbetsmarknaden.

- Vi bekräftar deras passion för spel och spelkultur för att stärka deras självförtroende och självkänsla och på så vis hjälpa dem att nå sina individuella mål. De individuella målen kan vara allt från att börja studera, fixa en praktikplats, flytta hemifrån, eller annan utveckling som behövs för att förflyttas närmare samhället och självständighet, menar Sebastian Källström.

Ekonomisk förening som företagsform

Konceptet bygger på att i samarbete med kommuner och andra aktörer inom social omsorg upprätta och driva en verksamhet som tar emot spelintresserade UVAS-deltagare (unga som varken arbetar eller studerar) med målet att stärka och stötta dem att nå sina individuella mål.

- Vi erbjuder en tjänst för de som arbetar med UVAS som innefattar att starta upp och driva verksamhet med målsättning att hjälpa målgruppen att komma närmare samhället, förklarar Sebastian Källström.

Valet av företagsform landade i en ekonomisk förening då Ludeas främsta syfte är att skapa nytta och en positiv förändring för samhället snarare än att generera vinst för sina anställda.

Viktigt att identifiera sina immateriella tillgångar

Alla som deltog i det treåriga forskningsprojektet har upphovsrätt till metodkonceptet och rätt till att närsomhelst utveckla det vidare i sin egen version.

- Inför uppstarten av företaget nystade vi i immaterialrätten och hur den fungerar, vem har vilka rättigheter och vem får göra vad? Det har varit viktigt att vara tydliga med det så att vi inte behöver hamna i någon tvist i framtiden, berättar Simon Palmblad.

Då det inte är möjligt att genom registrering få ensamrätt till en affärsidé, en metod eller ett koncept så valde Ludea att fokusera på att skydda sitt varumärke genom att skydda företagets namn och logga.

- Vi fick stöd av en innovationsrådgivare från Högskolan i Skövde att identifiera vilka våra immateriella tillgångar var, och därefter tog vi kontakt med PRV för att se över hur vi skyddar vårt företags tillgångar på bästa sätt. Vi valde namnet Ludea som en hommage till Projekt Studio Ludum, och Ludea är nu synonymt med vidareutvecklingen av forskningen från innovationsprojektet, berättar Simon Palmblad.

Ludea vill sprida kunskap, respekt, och förståelse kring spel- och spelkultursintresset till omvärlden och arbeta för att skapa en positiv bild av spelande. På längre sikt vill vi utöka och sprida vårt arbetssätt till fler delar av landet för att kunna hjälpa så många som möjligt.

-Det är så otroligt häftigt att kunna göra den här förändringen för människor som kanske inte tidigare känt att de haft eller kan någonting, avslutar Simon Palmblad.

Intervjun gjordes 2021.
Foto: Oscar Svensson, Grafiken till tematisk bild: Laila Bulduk

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online