Immaterialrättsdata – viktig information för din forskning

Patent, designskydd och varumärkesskydd är ensamrätter som registreras. Informationen om ensamrätterna samlas i databaser som är publikt tillgängliga. Med hjälp av denna information kan du komplettera och förbättra din omvärldsbevakning inom ditt forskningsområde. 

Gör omvärldsanalysen tidigt

Gör omvärldsanalysen tidigt så att du från början vet att du inte riktar in din forskning åt fel håll. Men även löpande under projektets gång bör du undersöka vad som händer inom ditt forskningsområde.

Det här och mycket mer kan du få reda på

  • Vilka tekniska lösningar som finns publicerade inom ditt forskningsområde.
  • Vilka aktörer som finns inom ditt forskningsområde (du kan hitta samarbetspartners eller få tips på konkurrenter du bör bevaka).
  • Om du riskerar att göra intrång i någon annans ensamrätt.

Avslöja inte för mycket

Observera att när du söker i databaser finns det alltid risk att din sökning spåras. Undvik därför att avslöja detaljer om din idé eller forskning när du söker, om det är viktigt för dig att hålla forskningen hemlig.

Databaser med immaterialrättsinformation

Dessa databaser kan du använda för att göra en egen, ytlig omvärldsanalys.

Svensk Patentdatabas (extern webbplats)

Svensk Varumärkesdatabas (öppnas i nytt fönster)

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Espacenet, en internationell patentdatabas (extern webbplats)

Patentscope, en internationell databas med publicerade patentansökningar och kringinformation (extern webbplats)

PRV:s bibliotek kan ge dig vägledning

Skriver du på ett arbete? Eller vill du fördjupa dig inom ämnet immaterialrätt? Välkommen till PRV:s bibliotek, vi är specialiserade på just immaterialrätt, det vill säga patent, varumärke, design och upphovsrätt.

Vi hjälper dig hitta information i databaser, böcker och tidskrifter. Du kan få hjälp av oss antingen genom att besöka biblioteket under våra öppettider eller genom att boka en kostnadsfri tjänst där du lär dig grunderna i databassökning.

Boka vägledning hos PRV:s bibliotek

PRV konsulttjänster

Vill du ha mer fördjupad information är du välkommen att kontakta PRV konsulttjänster som mot en kostnad kan göra mer avancerade analyser. PRV konsulttjänster utför söktjänster inom patent, varumärke och design för kunder. Rapporten från PRV konsulttjänster kan användas som underlag för strategiska vägval och beslut. 

PRV konsulttjänster