En hand iklädd blå handske håller i en matsvamp.
Foto: Andreas Palmén
Mat o dryck | Teknik | Patent

CoMush – svampar till mat och bränsle

Världen står inför stora utmaningar. Två av dem är att vi behöver mer mat och biobränsle. På SLU i Umeå har Shaojun Xiong i samarbete med Biosteam AB patenterat två metoder där matsvamp kan produceras kostnads- och energieffektivt, vilket hjälper till att producera biobränsle på ett mer hållbart sätt.

För att tillverka bioetanol från trärester separerar man cellulosan från ligninet i träet. Cellulosan kan man sedan jäsa till etanol. Separeringen kräver stora mängder energi och tillförsel av kemikalier.

– Närmare 35% av kostnaden för att ta fram biobränsle går åt till den här processen. Den är dyr och belastar även miljön, berättar Shaojun Xiong, docent vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå.

2012 började han intressera sig för svampar som bryter ner växt- och trämaterial i naturen. Ostronskivling och shiitakesvamp, som också kallas ekmussling på svenska, är svampar som växer direkt på dött trä.

Patenterad metod för att odla matsvamp maskinellt

Shaojun Xiong och Lars Atterhem med flera har patenterat två nya metoder där svampsubstrat pastöriseras av varmluft, vilket inte kräver samma höga temperatur i processen. Svampen odlas sedan maskinellt på brätten (träplattor) vilket reducerar odlingstider och arbetskraft. Svampsubstratet kan tillverkas av restprodukter från träindustrin.

– Svamparna bryter naturligt ner trä och separerar lignin från cellulosa. Förutom att de här två svamparna är goda, är båda intressanta ur kostsynpunkt eftersom de har högt protein-innehåll. Ostronskivling har upp till 31% protein i torrvikt, shiitake 21%. Som jämförelse har mjölk 25% och Västerbottenost 21–24%, berättar Shaojun Xiong.

Shiitake är näst champinjon den mest odlade matsvampen i världen. Den metod som används idag görs i låglöneländer eftersom det går åt mycket manuellt arbete och är energikrävande då träet steriliseras med ånga.

– I traditionell industriell shiitake-odling tar processen sex månader, med vår kan man nästan halvera tiden. Vi minskar också det manuella arbetet med 30%, vilket också bidrar till att minska arbetskostnaden. I nästa steg kan man fermentera substratresterna för att tillverka biobränsle.

Jordbruksverket har nyligen skjutit till medel för att forskarna och Biosteam AB ska kunna bygga en robotiserad pilotanläggning i Skellefteå för att bevisa att metoderna går att skala upp industriellt.

Först med biobränsle på kinesiska ministeriet

En  porträttbild på Shaojun Xiong som blanda andra Lars Atterhem har två patent på odlad matsvamp.
Shaojun Xiong

Efter studier på SLU i Umeå på nittiotalet började Shaojun Xiong intressera sig för biobränsle. Han forskade vidare vid universitetet i Cambridge och sökte sig aktivt tillbaka till Sverige eftersom vi ligger långt fram inom forskningsområdet. Med stöd av svenska ambassaden var han först med att presentera konceptet biobränsle på kinesiska ministeriet för forskning och teknologi redan 2002–2003.

– Jag försökte förklara fördelarna med biobränslen och hur bra det var. De var skeptiska först, något som naturligtvis har ändrats idag, säger han och skrattar.

Att forskarna valde att patenterade sin metod var självklart.

– Jag är en produkt av svensk forskning, för att Sverige ska kunna tjäna på den här metoden måste vi patentera. Faktum är att Sverige var först i världen med maskinell odling av champinjoner på trettiotalet, men sedan kom två holländare hit och studerade hur vi gjorde. Sedan åkte de hem, förbättrade metoden och Holland tog över marknaden.

Utvalt projekt

I år blev CoMush-projektet utvalt av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin IVA till deras R2B-100-lista med spännande projekt som är på väg att ta steget från forskning ut till företag.

–  Med nya billigare metoder för tillverkning av biobränslen i kombination med innovativa sätt att ta tillvara på svampar till mat, djurfoder och i mediciner kan det bli en viktig del i framtidens mer hållbara samhälle. För oss är det viktigt nu att hitta samarbetspartners som är intresserade av projektet, därför kändes det viktigt att delta i R2B, säger Shaojun Xiong.

Han tror anledningen att svenskarna inte äter så mycket av de här svamparna idag är priset, något han nu tror kan ändras om produktionen ställs om och blir lokal.

– I framtiden måste vi äta mycket mer odlad matsvamp!

Registrerade skydd

Länk till patent SE542211 C2
Länk till patent SE542577 C2

Intervjun gjordes 2022. Foto: Andreas Palmén, Eric Steinert.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online