Grafen i elektronmikroskop
Foto: Britta Andrés
Teknik | Patent

2D fab gör framtidens material

Starkare än stål, hårdare än diamant och leder ström bättre än koppar. Grafen, vår tids superstjärna på materialscenen, spås en lysande framtid. Sundsvalls-företaget 2D fabs förbättrade tillverkningsteknik av ämnet föddes ur forskning på Mittuniversitetet.

2010 fick Andre Geim och Konstantin Novoselov Nobelpriset i fysik "för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen". I kapplöpningen om att utnyttja supermaterialets egenskaper ligger Sverige bra till och i synnerhet företaget 2D fab i Sundsvall.

Grundare och VD för företaget, kemiingenjören Sven Forsberg, har tillsammans med andra forskare på Mittuniversitetet tagit fram en framställningsmetod som kräver en bråkdel av energimängden jämfört med andra liknande metoder. 2D fab har en patentansökning inlämnad på mekaniska delar av processen.

- Den kräver 1% av energiåtgången mot jämförbara metoder. Det tillsammans med att vi använder vatten istället för lösningsmedel gör processen kostnadseffektiv och mer hållbar. Den tidigare höga tillverkningskostnaden är ett problem som vi nu har löst.

Förbättrar andra material

Grafen består av ett skikt kolatomer, endast ett atom-lager tjockt. Det är det mest höghållfasta material som någonsin testats 100-200 gånger högre än höghållfast stål. Det leder ström mycket bra, är genomskinligt och böjligt. Det är ogenomträngligt för fasta föremål, gaser och vätskor.

Sven Forsberg VD 2D fab
Sven Forsberg, VD 2D fab

- Genom att blanda in en liten mängd grafen i andra material kan du avsevärt förbättra egenskaper som materialet redan har, eller ge det nya egenskaper. Grafen kan till exempel förbättra ledningsförmåga, styrka och temperaturtålighet. Användningsområdena är många och potentialen enorm. Du kommer att se det överallt i framtiden. Vi brukar jämföra med kolfiber där det tog ett antal år från upptäckten tills alla förstått potentialen, säger Sven Forsberg.

Fött ur forskning

2D fab är ett bra exempel på ett företag som växt fram ur forskning och immateriella rättigheter. Sven Forsberg arbetade fortfarande på Mittuniversitetet när han startade företaget 2013 vid sidan om sitt ordinarie arbete. Idag har man 7 anställda och en industriell produktionsanläggning med kapacitet att tillverka 10 ton grafen per år.

- Vi har flera patentansökningar, bland annat en PCT-ansökan för en maskinell del av tillverkningsprocessen. Initialt var vår strategi att behålla allt som företagshemligheter, men ändrade oss dels på grund av finansiärer, dels för att det ger oss en bra bild av omvärlden så att vi inte klampar in på någon annans patent.

Sven Forsberg tycker inte att det har skadat företaget att inte ha sökt patentet tidigare.

- Om ingen annan hinner före kan man ha fördel av att ha hunnit tänka efter och lära sig mer. Då får man till en vassare ansökan.

Stöd från Miun Innovation

2D fab fick tidigt stöd av Miun Innovation i form av coachning och statligt investeringsstöd via Miun Holding. Delar av idén kunde de inte patentera eftersom de redan publicerats i vetenskapliga artiklar – en klassisk problematik i forskarvärlden.

- Jag har full respekt för den akademiska processen. När man är flera forskare som kanske har tilldelats projektpengar med deadlines, då är det svårt att be alla stanna upp i tre månader i väntan på att en patentansökan blir klar.

Undersök patentmarknaden

Förutom sina egna patent har de köpt patent, vilket har stärkt deras portfölj. Detaljer i deras tillverkningsprocess, tider, tryck med mera behåller de som företagshemligheter.

Förutom att tillverka grafen till andra, har man även en ansökan inlämnad på en tillämpning av grafen i litiumjonbatterier som möjliggör mindre och kraftfullare batterier i framtiden.

Intervjun gjordes 2021. 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online