Carina Mannefred, Pia Bredegård, May Ekeroth på Kraftens hus.
Carina Mannefred, Pia Bredegård, May Ekeroth på Kraftens hus. Foto: Nicke Johansson
Varumärke | Upphovsrätt

Kraftens hus – social innovation som ger stöd till cancerberörda

Var tredje person i Sverige får någon gång en cancerdiagnos. Som tur är kan många idag behandlas, dock ibland med kroniska rehabiliteringsbehov som följd. Kraftens hus är resultatet av social innovation med målet att hjälpa cancerdrabbade med att ha ett fungerande vardagsliv.

Initiativet Kraftens Hus är ett innovativt tjänstedesignprojekt och en ideell förening. De erbjuder socialt, emotionellt och praktiskt stöd till alla som berörs av cancer, främst patienter och närstående. Idén med Kraftens hus är att underlätta deras vardag genom att sammanfoga samhällets resurser på ett nytt sätt. Kraftens hus erbjuder allt från fysisk träning till samtal och en möjlighet för cancerpatienter och närstående att träffa likasinnade.

Cancerberördas erfarenheter som grund

2016 påbörjade Regionalt Cancercentrum Väst en förstudie tillsammans med Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola. Syftet var att utreda förutsättningarna för ett Kraftens hus. Genom att involvera patienter och närstående i innovationsarbetet växte en tydlig bild av behov fram.

Andreas Hellström, forskare på Centre for Healthcare Improvement (CHI) vid Chalmers tekniska högskola är en av initiativtagarna bakom pilotprojektet. Han är fortsatt involverad i utvecklingen och spridningen av Kraftens hus.

- När vi pratade med patienter var det många som paradoxalt nog sa att så länge de var på onkologen under behandling var allting ok, men sen då?  Många är mitt i livet, har jobb, familj, barn som går i skolan. Välfärdssystemet är inte riggat för att ta hand om människors hela livssituation, det psykosociala stödet är ofta otillräckligt. Det samhällsansvar vi har, handlar inte enbart om att vi ska göra bättre cancerrehabilitering utan det handlar mer om livet som helhet, menar Andreas.

Andreas Hellström Foto: Chalmers

Gemensamma krafter blev nytt arbetssätt

Med livshändelseperspektivet att få en cancerdiagnos som utgångspunkt identifierade de vilka aktörer i samhället som berörs. Därefter bjöd man in dem till ett dialogmöte. Där pratade man om behov och resurser för att med gemensamma krafter hitta sätt att förbättra vardagslivet för cancerberörda.

Patienter och närstående, representanter från Södra Älvsborgs Sjukhus, Primärvården, Borås Stad, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen samt politiker och lokalt näringsliv samlades. Tillsammans diskuterade de vilka behov som finns och hur resurserna ser ut, förklarar Andreas.

- Vi ställde oss alla frågan, hur kan vi med samhällets gemensamma resurser försöka göra situationen bättre för människor i den här livssituationen?

Idag bedriver Kraftens hus sin verksamhet i Borås/Sjuhärad med finansiellt stöd från Västra Götalandsregionen, lokalt näringsliv och kommunen. Tanken med pilotprojektet är att det ska spridas vidare till andra delar av landet. 

Immateriella tillgångar – viktiga för att skapa öppenhet

Charlotte Emlind Vahul stöttade projektet som innovationsrådgivare från Chalmers tekniska högskola. Hon beskriver hur de har arbetat med immaterialrättsfrågor för att kunna bygga grunden för spridning av Kraftens hus till fler.

- Innovationskontorens roll är att stötta forskare, lärare och studenter vid lärosätena och att säkerställa att kunskap och resultat som är skapade vid högskolan kommer samhället till nytta.

Hon förklarar att immaterialrätt i det här fallet inte har handlat om skydd. Fokus har snarare varit att paketera ett koncept i spridningssyfte för att skapa en medveten och kontrollerad öppenhet.

- När man kommer från ett tekniskt universitet så handlar det oftast om processer och saker man kan ta på. I det här projektet har immaterialrättsfrågorna haft en annan jättespännande aspekt. Varumärket Kraftens hus är registrerat. Vi funderade på hur vi säkerställer och tar ansvar för det engagemang och de behov som Kraftens hus väcker. Det är viktigt att vi faktiskt skapar en långsiktighet i det. Vi ville skapa helheten Kraftens Hus genom att paketera det och bygga varumärke i syfte att skapa öppenhet för att kunna sprida det, berättar hon.

Social innovation som bidrar till verklig samhällsnytta

Kraftens hus har fått stor uppmärksamhet inom offentlig sektor för sitt nya arbetssätt att sammankoppla samhällets resurser.

- Vi är helt transparenta med vårt arbetssätt men måna om de lärdomar vi har fått. Vi har en verksamhetshandbok med etiska och medicinska riktlinjer. Vi har en verksamhetsmodell där vi säkerställer långsiktighet genom samverkan mellan privat och offentligt. Det ska vara patient- och närståendedrivet. Vi har en utvecklad affärsmodell och en finansieringsmodell för att det ska vara hållbart över tid, berättar Andreas.

Kraftens hus Sjuhärad invigdes 2018 i samband med världscancerdagen. Det är region, kommun och lokalt näringsliv som finansierar för att det ska symbolisera samhällets delade ansvar.

- Det här är en samhällsfråga. Unikt i Sverige och en ny form av verksamhet och arbetssätt. Nästa steg är att starta upp i Göteborg, det finns också ett initiativ startat i Stockholm och det finns fler platser som har visat intresse för ett Kraftens hus.

Läs mer om Kraftens hus

Intervjun gjordes 2021

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online