Produkt | Patent

Matsvinn blir ny textil

Varje år slängs 80 000 ton bröd i svenska matbutiker. Forskare vid Högskolan i Borås har uppfunnit en metod som omvandlar brödsvinn till anti-bakteriella fibrer som kan användas till nya hållbara textilier i kläder och plåster. Till sin hjälp har de… svamp.

Av alla matrester som slängs i affären tillhör bröd ett av de större problemområdena. Enorma kostnader och mängder koldioxid har gått åt för att producera varorna och även om vi försöker minska matsvinnet, kommer det alltid att finnas en stor del som slängs.

Därför är det inte konstigt att ett forskningsprojekt vid Högskolan i Borås under ledning av docent och universitetslektor i resursåtervinnig Akram Zamani väckt stor uppmärksamhet. De samarbetar med flera av de stora universiteten nu för att hitta användningsområden för hennes och forskarkollegornas uppfinning.

– Vi använder svamp som äter all näring som finns i brödet i form av stärkelse, protein och socker bland annat. Därefter har vi tagit fram en metod där vi lyckas omvandla de fibrösa biopolymerer som bildas i mycelet till fibrer som kan användas till nya produkter i form av textilfibrer och förnybara bioplaster.

Akram Zamani

Svampmikrofibrerna kan ha många användningsområden. De kan spinnas till garn eller användas till att skapa slitstarka material som kan ersätta läder och plaster i förpackningar. Mest spännande tycker Akram, eftersom det ligger nära hennes forskning och hjärtefrågor, är att materialet har antibakteriella egenskaper.

– Man har sett att materialet kan göra läkning av sår snabbare och effektivare. Det öppnar för många tillämpningar inom vården som vi undersöker just nu.

Värdet av patent tydligt vid samarbeten

Efter att länge ha forskat inom trådsvampar kom Akram Zamani på idén att omvandla dem till textil. 2018 fick hon stöd från Åforsk och Vinnova för forskningsprojektet som blev startskottet till uppfinningen.

2020 lämnade hon in en patentansökan till PRV på metoden. För Akram har en grundinställning varit att inte låta patentansökningar störa forskarnas arbete.

– Men samtidigt har vi ibland försökt arbeta på litet snabbare för att hinna lämna in en ansökan innan en forskare ska iväg på konferens eller behöver publicera något.

Till hjälp under resans gång har de haft Högskolan i Borås innovationskontor Grants and Innovation Office. Värdet av patentet märks inte minst i den fas de går in i nu när man söker samarbeten utanför akademin för att ta fram produkter och användningsområden.

– Vi förstod tidigt att det här hade ett stort värde som vi ville skydda. Inom akademin drivs vi av att upptäcka och publicera, men när du kliver ut i näringslivet kommer andra aspekter in. Därför är patenten viktiga för oss.

Tekniken kan bli en viktig komponent i ett framtida mer hållbart och cirkulärt samhälle, tror Akram Zamani.

– Förutom bröd undersöker vi även annat matavfall som också kan omvandlas av svampen, till exempel rester från frukt och grönt inom juiceindustrin. De här hållbara och förnybara materialen kan ersätta andra material som idag kostar mycket i koldioxid, samtidigt som vi tar tillvara avfall.

Intervjun gjordes 2024. Foto: Suss Wilén, Erik Norving

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online