Introduktion till immaterialrätt

Utbildningen togs ursprungligen fram som en förberedelsemodul inför SNITTS-kursen IP i samverkan och innehåller därför några hänvisningar till den kursen. Innehållet är relevant även för dig som inte ska delta i SNITTS-kursen. (SNITTS: Swedish Network for Innovation and Technology Transfer Support.)

IP i samverkan – introduktion till immaterialrätt

I denna knappt 20 min långa utbildning får du en introduktion till immateriella tillgångar och immaterialrätt med visst fokus på innovation i samverkan mellan akademi och andra aktörer. Utbildningen lämpar sig främst för doktorander och forskare, men även för innovationsstödjare och studenter.

 

Data, programvara och IP – Introduktion till immaterialrätt

I denna knappt 20 min långa utbildning får du en introduktion till immateriella tillgångar och immaterialrätt med visst fokus på data och programvara. Utbildningen lämpar sig främst för doktorander och forskare, men även för innovationsstödjare och studenter.