Utbildningssamarbete med PRV

Vi är alltid intresserade av att samarbeta med dig som innovationsstödjare för att deltagarna på de lärosäten där vi föreläser ska få så relevant information som möjligt.

PRV:s information och föreläsningar på universitet och högskolor har två huvudsyften.

För det första vill vi att alla studenter i Sverige får med sig adekvat och relevant utbildning om strategisk hantering av immateriella tillgångar till sitt framtida arbetsliv.

För det andra vill vi vara ett stöd till er innovationsstödjare och medverka till att studenter och forskare på ert lärosäte får tillräcklig kunskap om immateriella tillgångar och immaterialrätt för att vara framgångsrika i innovation de är del av under sin tid på lärosätet. Nyttiggörande och innovationsstöd är därför alltid en del av våra föreläsningar på universitet och högskolor, och vi söker alltid samarbete med innovationsstödjarna på aktuellt lärosäte, så att deltagarna får så relevant information som möjligt.

Poänggivande doktorandutbildningar

PRV samarbetar med flera lärosäten där vi tillsammans med lärosätets innovationsstöd erbjuder doktorandutbildningar som ger högskolepoäng. Utbildningarna handlar om hur doktoranderna kan hantera de immateriella tillgångar de skapar, till exempel genom att nyttiggöra och kommersialisera forskningen.

Samarbete vid enstaka föreläsningar

PRV bjuds ofta in att hålla föreläsningar på 1-2 timmar som del av kurser, eller föreläsningar som riktar sig brett på universitetet. Föreläsningarna har olika fokus beroende på sammanhanget de ges i, men har alltid immateriella tillgångar och immaterialrätt som huvudtema. PRV vill alltid ta tillfället i akt och lyfta det aktuella lärosätets innovationsstöd och ser gärna att en person från innovationsstödet är närvarande för att kunna svara på frågor och/eller kort presentera sin verksamhet. Vi kontaktar er!

Vill du veta mer om PRV:s utbildning på universitet och högskolor eller har en idé om utbildningssamarbete med PRV?

Kontakta Christin Wendel, samordnare för universitet och högskolor.

E-post till Christin Wendel