Du äger själv rätten till de immateriella tillgångar du skapar.

I projektarbeten och examensarbeten skapar du immateriella tillgångar som kan ha stort värde för dig och företaget eller organisationen du samarbetar med.

Du äger

Du äger själv rätten till de immateriella tillgångar du skapar, som uppfinningar, rapporter, produktdesign, grafiska gränssnitt och programvara. När du samverkar med företag eller andra organisationer behöver du tidigt komma överens i avtal med dem om hur de immateriella tillgångar som kommer in eller skapas i projektet ska hanteras. Ni behöver bland annat komma överens om när du får publicera information som rör patenterbara uppfinningar, vilket företag ofta vill hålla hemligt tills patentansökan är inlämnad eller till och med publicerad.

Innovationsstöd

De flesta studenter saknar tillräcklig kunskap för att själva skapa bra överenskommelser och avtal och behöver stöd. Ditt lärosäte ska ha en organisation för att ge sådant stöd. Vid drygt 10 lärosäten finns särskilda innovationskontor med experter i frågorna och vid knappt 20 lärosäten finns holdingbolag som har möjlighet att stötta med tidig finansiering och start-up-verksamhet. Vid vissa lärosäten finns innovationsstödet samlat i en samverkansfunktion.