Porträttbild på Per Lindberg, VD på Jondetech, och ett pekfinger med en liten rund sensor på.
Foto: Anton Körberg / Daniel Olsén
Teknik | Patent

JonDeTech – svensk nanoteknologi på global marknad

En liten sensor som övervakar och larmar om en elektronikpryl håller på att bli överhettad, det är svenska deep tech-bolaget JonDeTechs senaste uppfinning. Självklart har de patent på den unika innovationen.

JonDeTech är ett så kallat deep tech-bolag, vilket innebär att de bygger på avancerad teknik och har tillämpad forskning i bolaget. Bolaget har 18 anställda, har sitt labb på KTH och är sedan drygt två år listade på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm.

-Vi är i en spännande fas där vi precis ska börja resan att ta vår forskning och produktutveckling till produktion, försäljning och leverans, och våra patent är en stor trygghet på den resan, berättar Per Lindeberg, VD på JonDeTech.

Patent – ett viktigt affärsstrategiskt verktyg

JonDeTechs senaste officiella uppfinning är en tillämpning där deras unika sensorelement känner av, och larmar, om en produkt håller på att bli överhettad. Det unika, och det som gjort produkten patenterbar, är att den är gjord i plast, och att det därmed inte behövs någon inkapsling eller något filter mellan sensorn och den yta som den ska läsa av.

- Vi ser en stor efterfrågan på vår produkt på den internationella marknaden, speciellt från Asien. Självklart är våra patent en trygghet även för kunden, det blir garanten på att vi verkligen är unika, säger Niklas Kvist, Head of Sales & Engineering på JonDeTech.

Liknande produkter är ofta gjorda i kisel och behöver kapslas in. Det gör att JonDeTechs produkt tar mindre plats, något som är avgörande för många tillverkare av teknikprylar så som mobiltelefoner och trådlösa hörlurar, där storleken är A och O.

Att ansöka om patent på den unika teknologin såg de som en självklarhet.

- Hela värdeutvecklingen i vårt bolag bygger på vår innovation, därför skyddar vi den med patent i kombination med andra immateriella tillgångar som know-how och företagshemligheter. Nästa fas i vår utveckling är att potentiellt kunna licensiera ut tillverkningen av produkten. Det är en viktig affärsmöjlighet där patentet stärker trovärdigheten för oss, berättar Per.

- Dessutom är det globalt ett stort intresse för deep-tech-bolag, och där värderas patent högt. Det blir ett viktigt sätt för oss att kunna lyfta fram värdet i vårt företag. Det är oerhört viktigt ur ett investerar- och aktieägarperspektiv. Det gäller i Sverige, men kanske ännu mer internationellt, menar Niklas.

Bra klimat för entreprenörer i Sverige

Både Per och Niklas upplever att det generellt är ett fördelaktigt klimat, med en innovativ atmosfär, för entreprenörer i Sverige. Den bilden bekräftas av World Intellectual Property Organisation, WIPO:s, senaste innovationsindex, Global Innovation Index, där Sverige hamnade på en andra plats.

- Våra internationella kunder upplever en hög professionalism bland svenska entreprenörer och innovationsföretag. Det finns en positiv aura runt svenska tech-bolag, vilket jag tror hänger ihop med hög professionalism, hög utbildningsnivå, samt stabila och trovärdiga institutioner. Just nu är det oerhört positivt att arbeta i ett svenskt tillväxtbolag, avslutar Per.

Nyhet om Sveriges placering i Global Innovation Index.

Intervjun gjordes 2020.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online